U bent hier

Organisatie en coördinatie

Binnen instellingen waar diverse groepen met regelmaat aangeboden worden, zijn hoogstwaarschijnlijk uren vrijgemaakt voor de organisatie en coördinatie van het groepsmaatschappelijk werk. In de praktijk blijkt dat diverse constructies mogelijk zijn hoe een en ander georganiseerd is. Soms vanuit een weloverwogen visie die beschreven staat in het beleidsplan, bij anderen betreft het meer een historisch gegroeide situatie.
Om uw eigen organisatorische werkwijze te kunnen vergelijken met collega-instellingen wordt deze pagina momenteel gevuld met enkele oganisatorische varianten.
Over de onderstaande items kunt u binnenkort meer informatie van ons verwachten.

 1. Mogelijke coördinatietaken.
 2. Kengetallen: hoe verhouden de uren voor de coördinatie en uitvoering van het groepsmaatschappelijk werk zich tot het aantal groepen op jaarbasis, het aantal FTE maatschappelijk werker binnen de organisatie en het aantal inwoners van de regio.
 3. Diverse constructies van coördinatie en uitvoering van het groepsmaatschappelijk werk inclusief de voor- en nadelen.


Naam van de instelling

Aantal inwoners
binnen werkgebied

Aantal
FTE  MW 
binnen de instelling

 waarvan
FTE  GMW
=  
... % 

Urenverdeling GMW
Coördinatie / Uitvoering
(per week)

Aantal groepen
per jaar

De Kern

292.550 24,5 FTE 0,3 FTE = 1 % 3/16 18

Beweging 3.0

272.700 46,5 FTE 1,5 FTE = 3 % 20/40 26
Versa Welzijn

 243.400

25 FTE

  1 FTE = 4 %

8 / 26

17

SMD-MK  191.450  16,5 FTE  0,8 FTE = 4,8 %  4 / 29 18

STMR

182.350 26 FTE ??? 4 / ?? 22

SMD-EH

 180.550  44 FTE  1,5 FTE = 3,3 %  2 / 50 29

MD Flevoland

133.500 19 FTE  ??? 2 / 11 17
STMG 106.300 23,5 FTE 0,9 FTE = 4 % 24 / 26 12

Wanneer u op de genoemde instelling klikt krijgt u meer gedetailleerde informatie over de organisatie van het groepsmaatschappelijk werk binnen die betreffende instelling, inclusief de voor- en nadelen van die organisatievorm. 

Donderdagmiddag 18 november 2010 heeft de eerste uitwisselingsbijeenkomst plaatsgevonden worden voor coördinatoren GMW en stafmedewerkers die GMW in hun takenpakket hebben. Doel van deze bijeenkomst was o.a. de verschillende vormen van organisatie van het GMW te vergelijken en van elkaar te leren hoe de efficiëntie verder te vergroten valt   >>> meer informatie

Voorzichtige eerste conclusies

1. Bij diverse organisaties bleek niet bekend hoeveel FTE / uren beschikbaar zijn voor de uitvoering van het groepsmaatschappelijk werk. Terwijl het aantal beschikbare uren toch bepalend zal zijn voor het aantal groepen wat je kunt aanbieden !

2, Bij een aantal instellingen bleek wel bekend hoeveel uren beschikbaar zijn voor de uitvoering. Wanneer je die instellingen vergelijkt vallen daarbij enkele zaken op:

 • Het aantal uren maatschappelijk werk wat procentueel beschikbaar is voor de uitvoering van groepen varieert duidelijk per instelling, en is dus geen vast gegeven.
 • Wanneer je het aantal groepen op jaarbasis vergelijkt, dan is geen vaste verhouding terug te vinden tussen de beschikbare FTE en het aantal groepen wat daarmee te realiseren blijkt. Wanneer je het aantal beschikbare uren voor groepsmaatschappelijk werk op jaarbasis deelt door het aantal groepen variëren de uitkomsten van 34 uur per groep tot en met 83 uur per groep !
  - Uiteraard wordt de ureninvestering per groep ook erg bepaald door het aantal bijeenkomsten van de betreffende groep. Een andere factor is het feit of de groep door twee werkers of een werker wordt begeleidt (eventueel samen met een collega-instelling).
  - Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat de ene instelling een en ander efficiënter weet te organiseren dan de andere instelling, dus met minder uur meer groepen kan aanbieden. Interessant om deze hypothese nader te onderzoeken en daar gezamenlijk iets van te leren.
3. De manier waarop het groepsmaatschappelijk georganiseerd is kan erg verschillen. 
 • Waar het bij de ene instelling beschouwd wordt als een aparte tak van sport en het GMW centraal geregeld is met coördinator- uren, FTE etc. is het groepswerk bij een andere instelling een integraal onderdeel, één methodiek van de velen die door alle maatschappelijk werkers wordt uitgevoerd. Waardoor per regio, en per team het groepswerk op een eigen manier wordt opgepakt, uitgevoerd en bepaald, net als alle andere cliëntvragen en methodieken.
 • Ook de taakomschrijving van de managers / coördinatoren / uitvoerders kan heel verschillend ingevuld zijn.

Wat valt ú op ? 
Mail ons wat u opvalt, zodat we uw bijdrage kunnen aanvullen en andere collegae hier ook hun voordeel mee kunnen doen.