U bent hier

Groepswerk Nieuwe Stijl

Op 14 maart 2013 hebben ruim 80 maatschappelijk werkers deelgenomen aan de werkconferentie:

         ‘Groepswerk Nieuwe Stijl’ 
   Van hulpverlenen naar faciliteren?!

     Impressie.jpg

Groepswerk is van oudsher een hulpverleningsmethode die in het maatschappelijk werk wordt gebruikt. Groepswerk Nieuwe Stijl gaat over een heroriëntatie op en ‘updaten’ van het bestaande groepswerk én het ontwikkelen van nieuwe vormen van groepswerk.

Ontwikkelingen in het beroep en beleid rondom Welzijn Nieuwe Stijl, transities in jeugdzorg, overgang van geïndiceerde zorg naar WMO nopen tot een heroriëntatie op het inzetten van de methode groepsmaatschappelijk werk.
Meer dan voorheen dient groepsmaatschappelijk werk een bijdrage te leveren aan: empowerment, burgerkracht en burgerparticipatie, ondersteuning van sociale netwerken, signaleringsvraagstukken, community care, integratie bij een wijkaanpak en buurtparticipatie.
 
Werkconferentie
Om maatschappelijk werkers voor te bereiden op de toekomst en om ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen had de werkgroep Groepsmaatschappelijk werk van de NVMW in samenwerking met Zuyd Hogeschool een werkconferentie georganiseerd. Theorie, praktijk en ervaringen kregen aandacht en accent in twee delen.
 
Ochtendgedeelte: Future Focus
De grote snelheid waarmee de ontwikkelingen in beroep en beleid rond Welzijn Nieuwe Stijl zich voltrekken, vraagt om een actieve bezinning, heroriëntatie en reflectie op de omvang en betekenis voor het huidige maatschappelijk werk. De verkenning van (on)mogelijkheden en kansen zal uitmonden in een formulering van de future focus ten aanzien van de innovatie groepsmaatschappelijk werk.
Met als sprekers Nico de Boer en Wim Goossens.

Nico de Boer.jpg

Mail ons voor de presentatie van Nico de Boer (dat bestand bleek helaas iets te groot om rechtstreeks te kunnen downloaden)

 

Klik hier voor de presentatie van Wim Goossens

 
Middaggedeelte: New Practices
Het middaggedeelte bestond uit interactieve workshops van methoden en technieken om de nieuwe inzichten in de praktijk van de toekomst vorm te geven. Zowel new practices als aanpassing en het updaten van huidige practices kwamen aan de orde en vormden de inspiratie zijn voor de eigen manier van handelen.
Best New Practices
1. Klik hier voor de gebruikte powerpoint van Mariet Ferguson van Vitras/CMD
2. Klik hier voor de gebruikte powerpoint van Jolanda Winters van ToResults
3. Klik hier voor de gebruikte powerpoint van Christel de Krosse van MEE (beleidsmedewerker Ontwikkeling & Participatie) en Lia Dieleman (consulent en coördinator CJG Oude IJsselstreek)
 

De aanwezigen kregen vervolgens in groepen een opdracht mee om een innovatief idee uit te werken en plenair (ludiek) te presenteren. Klik hier voor deel 1 van de uitgewisselde ideëen.
Hieronder het winnende team

 Het winnende team_0.JPG
 
Wanneer: 14 maart 2013 te Utrecht
Contact: NVMW: 030 294 86 03  /  Zuyd Hogeschool: 046-420 72 51