U bent hier

De WMO: nieuw perspectief voor het groepsmaatschappelijk werk

1. Inleiding
2. Verslag van deze bijeenkomst
3. Nieuw perspectief voor het groepsmaatschappelijk werk
4. Factsheet WMO

1. Inleiding

De wet op de maatschappelijke ondersteuning (WMO) wil iedereen in staat stellen om mee te doen in de samenleving. Gemeenten worden verantwoordelijk; zij moeten de prestaties leveren en zich verantwoorden aan het rijk. Daarvoor is een organisatie als het maatschappelijk werk nodig, maar de visie van de gemeente op het werk zal meer dan in het verleden een rol spelen in het aanbod.
De verwachting is dat de individuele hulpverlening sterker onder druk komt staan en dat de kracht van het groepsmaatschappelijk werk, vanuit het oogpunt van preventie en de eigen verantwoordelijkheid van burgers, nieuwe kansen krijgt. Derhalve heeft de NVMW-werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk haar eerste minisymposium gewijd aan de WMO met als titel Nieuw perspectief voor het groepsmaatschappelijk werk door de WMO. Op deze pagina vindt u diverse verslagen. Graag ontvangen we van u een reactie op punt 3 zodat collega-instellingen hier mogelijk hun voordeel mee kunnen doen. 

2. Verslag van deze bijeenkomst

Een inhoudelijk verslag van deze middag is gemaakt door Petra Baks en Noelle Wouda, 4de jaars studenten WMD. Hun verslag kunt u hier downloaden
Nico van Kersten van Stade Advies gaf een mooi sociaal-historische overzicht om het invoeren van de WMO te kunnen plaatsen. Zijn powerpoint presentatie kunt u hier downloaden.
Vervolgens gaf Marijke Mensink van de welzijnsinstelling Versa een concreet uitgewerkt voorbeeld hoe je in contact met de gemeenten kunt inspelen op de WMO. Haar presentatie werd ook ondersteund met een powerpoint presentatie die u ook rechtstreeks kunt downloaden

3. Nieuw perspectief voor het groepsmaatschappelijk werk door de WMO

Hebt u nog nog tips en trucs voor de WMO-praktijk ? Een duidelijk uitgewerkt voorbeeld krijgt u van ons cadeau. Download hiervoor Groepsmaatschappelijk Werk in een Dienstencatalogus 
Mail ons uw werkwijze om binnen de WMO het groepsmaatschappelijk werk te profileren en wij zorgen dat collegae uit het land hun voordeel kunnen doen met uw ideeën.

Groepen die aansluiten bij de prestatievelden van de WMO zijn bijvoorbeeld een assertiviteitstraining en een groep met als thema "Hoe maak ik contacten" 
Mail ons ons uw groepsaanbod dat aansluit bij de prestatievelden van de WMO en wij zorgen dat collegae uit het land hun voordeel kunnen doen met uw ideeën

4. Factsheet Wmo

De NVMW heeft voor u een “Factsheet” samengesteld met actuele informatie en deze toegespitst (hoe kan het ook anders) op de praktijk van maatschappelijk werkers. Niet de gemeenten (die de wet gaan uitvoeren), niet de organisaties (die moeten gaan concurreren), maar de professional staat centraal. Met als einddoel de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen op het moment dat de wet straks werkelijkheid wordt.
De factsheet is bedoeld voor maatschappelijk werkers die in hun werk direct of zijdelings in aanraking komen met de invoering en consequenties van de Wmo en hier meer van willen weten. De factsheet legt in 33 pagina’s uit wat de Wmo inhoudt en gaat in op de negen prestatievelden die de wet kent. Bij elk prestatieveld wordt stil gestaan bij voor het maatschappelijk werk relevante achtergronden en wordt vervolgens stil gestaan bij de consequenties voor de professional.
De factsheet is voor leden vanaf 1 oktober 2006 gratis op te vragen via de e-mail. U kunt dan een e-mail  sturen naar maatswk@nvmw.nl, waarin u verzoekt om de factsheet  per e-mail toe te sturen en waarop uw lidmaatschapsnummer wordt vermeld.
Mocht u het stuk toegestuurd willen krijgen over de post, dan kunt u deze tegen betaling van de kostprijs € 2,50 ontvangen door contact op te nemen met het secretariaat van de NVMW, (telefoonnummer (030)2948603 op werkdagen tot 14.00, of via maatswk@nvmw.nl o.v.v. “bestelling Factsheet Wmo – post” en vermelding van uw lidmaatschapsnummer en adresgegevens.
Niet leden kunnen de Factsheet per post bestellen tegen betaling van € 5,50.