U bent hier

De praktijk van A tot Z

De praktijk van het groepsmaatschappelijk werk hebben we gemakshalve opgedeeld in drie fasen:

 1. Vooraf      aan de groepsbijeenkomsten
 2. Tijdens     de groepsbijeenkomsten / methodiek
 3. Afsluitend op de groepsbijeenkomsten

 

Een andere indeling van de GMW-praktijk van A tot Z is de volgende:

 1. De vraag verhelderen en het groepsaanbod bepalen.
 2. Het groepsaanbod beschrijven
 3. De financiering bepalen
 4. Draaiboeken van collega-instellingen raadplegen
 5. De benodigde of gewenste deskundigheidsbevordering organiseren
 6. De werkwijze beschrijven, waaronder de methodische aanpak.
 7. Een tijdspad opstellen
 8. De P.R. en werving van deelnemers starten
 9. Intakegesprekken voeren
 10. Starten van de groep
 11. Evalueren van het geheel