U bent hier

Uw groepsaanbod beschrijven

A. Het groepsaanbod beschrijven voor uzelf 

Allereerst is het natuurlijk van belang voor uzelf uw groepsaanbod uitvoerig te beschrijven. Onze kapstok kan als checklist u hierbij helpen.
Daarnaast is het voor het promoten van uw groepsaanbod bij potentiële cliënten en verwijzers (B.) en financiers als gemeenten, uitkeringsinstanties, werkgevers of anderen (C.) ook van belang uw aanbod te beschrijven:

 

B. Het groepsaanbod beschrijven voor cliënten en verwijzers

Voor cliënten en vewijzers kunt u in een vast stramien de groep beschrijven. Het beschrijven van de doelgroep (voor wie), de doelen (wat) en de practische informatie (wanneer, waar en hoe) zijn de items die hiervoor meestal gebruikt worden. Op de diverse sites van instellingen voor maatschappelijk werk vindt u hiervoor verschillende voorbeelden. Kijkt u ook eens op www.Gooihetindegroep.nl voor een overzicht en beschrijving van groepen waar cliënten én verwijzers gebruik van kunnen maken.

 

C. Het groepsaanbod beschrijven voor financiers / subsidieverstrekkers

Voor financiers dient u veelal een andere beschrijving te hanteren. Hieronder staan hiervoor twee mogelijkheden verder uitgewerkt; de modulen en de dienstencatalogus.

1. Modulen

Modulen zijn een manier om het aanbod van een beroepsgroep of deelsector transparant te maken. Modulen zijn op te vatten als ‘hulp- of dienstverleningseenheden’ die met elkaar de bouwstenen vormen voor het totale hulp- en dienstverleningsaanbod van een organisatie of beroepsgroep. De door MOVISIE (voorheen NIZW) landelijk ontwikkelde modulen zijn volgens een vaste structuur geschreven en onderling op elkaar afgestemd en worden ondersteund door de NVMW.. De landelijk ontwikkelde modulen vormen zo een solide basis, die organisaties kunnen aanpassen aan hun lokale situatie. Modulen omvatten in 1 A4 een omschrijving van doel, doelgroep, duur / frequentie, setting, activiteiten / werkwijzen en randvoorwaarden.  
Meer informatie over modulen, als manier om uw aanbod transparant te maken vindt u op de website van MOVISIE. U kunt daar meer lezen over wat modulen zijn en hoe en waarvoor u modulenbeschrijvingen kunt gebruiken.
U kunt verder modulenbeschrijvingen bekijken van onder meer groepen in het algemeen maatschappelijk werk en groepen rondom arbeidsgerelateerde problematiek.  
Tot slot vindt u informatie over de relatie tussen modulen en een aantal actuele ontwikkelingen.

2. Diensten

De beschrijving van diensten in een dienstencatalogus vertoont gelijkenis met die van bovengenoemde modulen. Zowel qua doelstelling als beschrijving zijn diverse overeenkomsten te vinden met het de modulenbeschrijvingen.
Ter illustratie geven we u een praktijkvoorbeeld: het relevante gedeelte van de dienstencatalogus van Versa (een brede welzijnsinstelling waarbinnen het groepsmaatschappelijk werk een onderdeel uitmaakt van het algemeen maatschappelijk werk).

Hoe beschrijft ú eigenlijk uw groepsaanbod ?

Hanteert u een andere wijze van presentatie ? Of wilt u reageren op beschreven Modulen of Diensten?
Ingelogd kunt u uw reactie of aanvulling geven via onderstaande optie ....

Reacties

Utilise une méthode différente de la présentation? Ou pensez-vous décrit les modules ou services?
 Connecté votre commentaire ou ajouter quelque chose à partir de l'option suivante

cheap custom paper