U bent hier

Tijdens de groepsbijeenkomsten

Hoe een groep zich zal ontwikkelen - groepsontwikkeling - en wat de effecten zullen zijn van het groepsgewijze aanbod hangt af van diverse factoren.
Zo zal de vooraf bedachte opzet - al dan niet beschreven in een draaiboek - met diverse werkvormen hier richting aan geven. Ook de visie van waaruit gewerkt wordt, de hieruit voortvloeiende methodische begeleidingsvorm en de al dan niet bewust toegepaste interventies zullen de nodige invloed hebben op genoemde groepsontwikkeling en effectiviteit van de groep. Daarin dient ook nog eens rekening gehouden te worden met afstemming van de aanpak op de problematiek, het doel én de doelgroep.
Verder is elke groep weer totaal verschillend als gevolg van de 'chemie'  tussen de verschillende deelnemers onderling en de wisselwerking tussen de begeleider(s) en de groep(sleden). Enige kennis van groepsdynamische processen en hoe hierop te reageren is in dat kader dan ook erg zinvol.
Verder is de persoonlijkheid van de hulpverlener(s) van cruciale betekenis voor de groepsontwikkeling en effectiviteit van de groep.
En 'last but not least' is de client zelf doorslaggevend voor de effectiviteit van de geboden hulp.

In het linker menu kunt u alle genoemde items terugvinden waarnaar verwezen wordt. En ze staan ook nog eens in onderstaand overzicht in kaart gebracht.

    .
    .
    Mist u nog een factor die ook nog van invloed is op de effectiviteit van de groep ?  Laat het ons weten middels onderstaande optie: 

Reacties

Factoren die mij verder wezenlijk van belang lijken zijn ervaring en deskundigheid (kennis van de problematiek) van de begeleider /coach.  

Helemaal mee eens ! Dank voor je constructieve bijdrage.