U bent hier

Visie van waaruit je werkt

Dé methodiek van werken met groepen bestaat natuurlijk niet. Net als bij de andere begeleidingsvormen bestaan meerdere methoden en methodieken, elk gestoeld op een eigen visie en filosofie.   De keuze voor een bepaalde methode / methodiek wordt bepaald door een al dan niet bewust gehanteerde visie op

    1.  De mens; visie gebaseerd op een van de sociaal-wetenschappelijke theorieën;

    2.  De mens in een groep; visie gebaseerd op een van de groepsdynamische ontwikkelingstheorieën;

    3.  Hoe mensen leren; visie gebaseerd op een van de onderwijskundige en leertheorieën;

    4.  De invloed van de hulpverlener en hulpverleningsrelatie op het effect van de geboden hulp;

    5.  Het maatschappelijk werk in het algemeen en het groepsmaatschappelijk werk in het bijzonder.

Het zou te ver voeren om op deze website een overzicht van al deze theorieën te geven. Hiervoor verwijzen we je wel graag naar de vele boeken die hierover geschreven zijn.