U bent hier

Interventies

Dien ik mijn interventies af te stemmen op de diverse fasen van groepsontwikkeling, de taak of het proces, de betekenis hiervan voor de deelnemers, de rol van mij als groepswerker, mijn huidige leiderschapsstijl (vanuit het model van situationeel leiderschap) en/of het niveau waarop de groep functioneert ?
Oftewel: welke interventies kan ik wanneer het beste inzetten en waarom ?
Wat is een interventie eigenlijk ?

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep om het functioneren van de groep te verbeteren.
Interventies kunnen onderscheiden worden afhankelijk van het niveau waarop ze bedoeld zijn invloed uit te oefenen. Remmerswaal (2006) beschrijft diverse niveaus die spelen tijdens het functioneren van de groep. Al deze niveaus zijn van betekenis, kunnen zich gelijktijdig voordoen, maar vertonen accentverschillen per fase van groepsontwikkeling.

Zie hierover ook de powerpointpresentatie van Wim Goossens over interventies, (te openen in Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007) gebruikt op de NVMW-trainingsdag van 15.04.10
De verdere praktische uitwerking is te lezen in het artikel 'Integrale procesbegeleiding van groepen'  In dit artikel beschrijft Wim Goossens welke interventies wanneer ingezet kunnen worden, afgestemd op de fase van groepsontwikkeling, de betekenis hiervan voor de deelnemers, de rol van de groepswerker, de leiderschapsstijlen (vanuit het model van situationeel leiderschap) en het niveau waarop de groep functioneert.

Werkvormen zijn ook te beschouwen als interventies. En net als interventies vormen werkvormen een middel om doelgericht iets te bereiken. Voorkomen dient te worden dat de werkvorm een doel op zich wordt, een gevaar wat bestaat als een uitgeschreven draaiboek klakkeloos gevolgd wordt.
Meerdere boeken zijn geschreven met vele interessante en creatieve werkvormen. Zeker de moeite waard eens een van deze boeken door te bladeren.
Zie hiervoor de Literatuurlijst,  punt 4 - Werkvormen.