U bent hier

Financiën

1. Legitimatie 
In het ontstaan en/of in stand blijven van financiële problemen spelen een aantal maatschappelijke factoren een rol waardoor het geven van budgetteringscursussen goed te legitimeren valt. Hieronder een aantal van deze factoren:
- We leven in een consumptiemaatschappij die erop gericht is te consu-meren i.p.v. consu-minderen.
- Het gemak waarmee leningen verstrekt worden (o.a. om bovenstaande proces te stimuleren) maakt lenen erg verleidelijk.
- Uitkeringen houden niet maat met de diverse prijsstijgingen.
- Maatschappelijk leeft het beeld dat het hebben van schulden je eigen schuld is en daarmee een bewijs is van persoonljk onvermogen. Deze beeldvorming voedt de schaamte en maakt het moeilijker om uit te komen voor je probleem en (tijdig)  hulp te vragen.
- Niet iedereen weet waar die recht op heeft en loopt daardoor financiele regelingen mis. De verantwoordelijkheid voor deze onwetendheid ligt deels bij de landelijke en regionale overheid. Belanghebbenden attenderen op hun (mogelijke) rechten maakt deel uit van de informatie- en adviestaak van het maatschappelijk werk. 
- Velen ontbreekt het aan de benodigde vaardigheden als je administratie goed op orde houden, budgetteren, het opstellen van een maandbegroting etc. Men heeft dat noch op school geleerd, noch van thuis uit meegekregen. 
- Als gevolg van de economische crisis hebben steeds meer mensen te maken met een verstoorde balans tussen inkomen en uitgaven als gevolg van ontslag, vermindering van toeslagen, verhoging van eigen bijdragen etc. etc. 

2. Aanbod
Hieronder enkele bestaande cursussen die vanuit het maatschappelijk werk worden aangeboden:
- Budgetteringscursus "Omgaan met geld"
- Cursus "Uitkomen met Inkomen"
- Cursus "Grip op de knip"
- Cursus "Omgaan met geld en het voorkomen van schulden"
- Cursus “Schulden en nu verder”
- Cursus “Assertiviteit en financiën voor vrouwen”
- Momenteel wordt gewerkt aan het realiseren van een digitale budgeteringscursus
- Online de (Zelfhulp)training “Administratie en budgetteren”
 

3. Financiering
Mogelijke financierders voor dit groepsgewijze hulpaanbod:
- Gemeenten, vanuit WMO-gelden
- Sociale Zaken van de gemeente
- Regionale Kredietbank
- Woningbouwverenigingen (die hebben namelijk ook belang bij het verminderen van wanbetalers)
- Werkgevers (financiële problemen kunnen verzuim om psychische redenen tot gevolg hebben)

4. Draaiboeken
- Het Nibud geeft al ruim 10 jaar de budgetcursus Omgaan met geld. Het Nibud is door het landelijke Platform CentiQ in de gelegenheid gesteld dit cursusmateriaal Omgaan met geld gratis aan te bieden.  Je kon zelf je eigen cursus samenstellen door te kiezen voor bepaalde modules die vanaf de website te downloaden waren. Helaas is deze optie onlangs verwijderd.
Tevens kun je je deelnemers aan het eind van de cursus de “energiebespaarbox” aanbieden. Ook deze energieboxen kan het NIBUD gratis aanbieden. De inhoud van deze box maakt mensen bewust welke energiemaatregelen zij zelf kunnen treffen met als doel geld en het milieu te besparen.
- Bijzonder is ook het materiaal van Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen. Op die website kun je links onder de verschillende bijeenkomsten downloaden.
- Download als voorbeeld ook eens de handleiding voor cursusleiders en werkboek voor cursisten van het groepsmaatschappelijk werk van Versa Welzijn.
- Daarnaast kunt u via de pagina over Draaiboeken in contact komen met andere instellingen die ook cursussen hierin geven. 

5. Effectstudies
- In 2009 heeft onder de gemeenten een inventarisatie plaatsgevonden van preventieinstrumenten in het kader van schuldhulpverlening.
- Op de Schuldpreventiewijzer staan voorbeelden van preventie-activiteiten. Deze website ondersteunt de gemeenten bij de lokale invulling van schuldpreventie.

6. Effectmeting
- Kent u een valide effectmetingsinstrument mail ons die dan, zodat we die hier kunnen plaatsen.

7. Tips uit de praktijk
- Potentiële deelnemers voor deze groepen zijn te vinden via uitkeringsinstanties (sociale diensten, UWV), voedselbanken en woningbouwverenigingen (wanbetalers)
- Stimuleer potentiële deelnemers om samen met een bekende aan de cursus deel te gaan nemen. Dit contact kan voor beiden na afronding van de cursus helpend zijn om het geleerde in de praktijk te blijven brengen. 

8. Scholing
Zie Deskundigheidsbevordering

9. Literatuur
Omgaan met geld
Over schuldhulpverlening is al het nodige geschreven, maar nog niet vanuit het maatschappelijk werk, dat veel werk verricht met en voor de klant. Deze heeft naast hulp bij het oplossen van schulden ook hulp nodig om rond te komen met het inkomen, ter voorkoming van terugval, en psychosociale begeleiding. Dat betekent gedragsverandering, maar hoe doe je dat? Onder maatschappelijk werkers is deze tak van sport niet erg populair en het wordt als moeilijk ervaren. Dit boek schreef Ineke van Dam voor iedereen die in deze materie is geïnteresseerd. Maar in de eerste plaats hoopt zij hulpverleners een hart onder de riem te steken onder het motto: "Leuker kunnen we het niet maken, wel boeiender".

10. Links
- Wijzer in Geldzaken
- NIBUD 
- Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
-
 Drie pagina's met handige websites voor uw cliënten

Aanvullingen op bovenstaande items zijn zeer welkom. Via onderstaande optie is dit mogelijk of u kunt ons mailen en wij plaatsen ze zsm op deze pagina.