U bent hier

Het nieuwe wijkgerichte groepswerk

Onderzoeksrapport over het nieuwe wijkgerichte groepswerk bij Socius

door Songül Kubat

Hoe kunnen de groepswerkers van het groepswerk inpassen in het wijkgericht en outreachend werken, zodat het groepswerk kan blijven bestaan voor (potentiële) cliënten die daar behoefte aan hebben?

Het onderzoek concludeert dat de methodieken die in de wijkteams gebruikt worden veel overeenkomen met die van het groepswerk. Hoe kan het  dat groepswerk in of vanuit de wijkteams  lang niet altijd plaatsvindt?
Enerzijds kunnen groepswerkers meer onderzoeken en afstemmen welk aanbod er bij de wijkteams past en een vraaggericht aanbod ontwikkelen. Anderzijds geven wijkteams aan dat er  onvoldoende deskundigheid en expertise is binnen het wijkteam om groepen te kunnen begeleiden.
Conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zijn:

  • Overleg , voorlichting, onderzoek en samenwerking tussen groepswerkers en wijkteams is nodig om het groepswerk meer vorm te geven.
  • De prioriteit ligt bij de behoefte van de cliënten, de theorie omtrent het wijkgericht werken kan aansluiten bij het  groepswerk en zo het vraaggericht werken  bekrachtigen.
  • Groepswerkers kunnen zich aansluiten bij bestaande groepen die georganiseerd worden door het Sociaal team. De samenwerking kan hierdoor versterkt worden.(koffieochtenden, ontmoetingsijeenkomsten e.d).
  • Een deel van de groepen kan aanbodgericht blijven een deel vraaggericht.
  • Als er doorlopende cursussen komen, zullen de cliënten sneller geholpen worden en hoeven de cliënten niet lang te wachten tot een groep start.

Wilt u meer lezen klik dan………………