U bent hier

Flexibel werken met groepen in deze tijd!

Van professionals in het sociaal werk worden in deze tijd, door gemeenten en organisaties, vaardigheden gevraagd om flexibel te kunnen werken met allerlei soorten groepen.
Bij het begeleiden van cursussen, trainingen en verwerkingsgroepen heb je als cursusbegeleider voor de inhoud altijd een draaiboek. Dat is, naast je kennis over groepsdynamiek, je houvast. Maar door de veranderde opgave, gaan we werken met een collectieve aanpak in groepen in de wijk. Omdat de situaties in de wijken van elkaar verschillen en de hulpvragen zo divers kunnen zijn, is hier geen draaiboek op te maken. Hoe doe je dit en wat is dán je houvast?
Zelf ben ik heel erg enthousiast geraakt over de TGI. Een methodiek die ons toestaat in deze veranderende vraag een antwoord te vinden. Wat houdt dat dan in?

Het systeem en de methodiek van de Themagecentreerde Interactie (TGI)
TGI is een systeem van waarden en opvattingen en een concrete methode, ontwikkeld door Ruth C. Cohn. TGI is geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil nemen voor de effectiviteit van teams, projectgroepen, cursus- en trainingssituaties. Het is een concept voor het omgaan en werken met groepen mensen op de meest uiteenlopende gebieden. Een antwoord op de opdracht die professionals in het sociaal werk in de huidige tijd moeten vormgeven.

Werken vanuit TGI betekent dat je werkt vanuit een grondhouding en een methodiek om eigen leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Je leert in verantwoordelijkheid voor situaties én voor jezelf doen of laten wat prioriteit heeft en van belang is. Je kan in een groepsbijeenkomst of vergadering iedereen actief betrekken zodat ieder participeert en leert bij de inbreng van één deelnemer.

Als begeleider moet je op onverwachte situaties kunnen reageren en kunnen omgaan met storingen. Vragen die hierbij kunnen spelen zijn:
- Hoe kan je een wijkteam ondersteunen om in mede-verantwoordelijkheid en in levendige dialoog met elkaar te vergaderen, ook wanneer je niet de voorzitter bent?
- Hoe verbindt je mensen met een verschillende hulpvraag in één groep en
- Hoe te werken aan ieders vraag op een manier dat ieder ervan leert en wijzer wordt?

Door deze methode leer je hoe je burgers, rond voor hen belangrijke items, bij elkaar kunt brengen en middels een goed gekozen thema echte interactie op gang brengt. Je leert hoe burgers te inspireren om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen en werkelijk met elkaar te gaan samenwerken.
Daarnaast kan je met de aanpak van TGI de heikele thema’s voor een vrijwilligersbestuur van een buurthuis op een toegankelijke en constructieve wijzen aan pakken.
Kortom, bij het als sociaal werker, wijkcoach , wijkwerker je nieuwe takenpakket vormgeven in deze tijd, kan Themagecentreerde Interactie je houvast bieden en je een kompas in handen geven om je werk effectiever te doen.

Wanneer jij na het lezen van dit stuk ook enthousiast bent geraakt over de inzet van TGI bezoek dan de website van 4D organisatieontwikkeling & opleiding . Je vindt hier meerdere artikelen over het werkten met TGI. Ook biedt 4D in Nederland cursussen en opleidingen in TGI.
Ben je benieuwd of deze aanpak ook voor jou persoonlijk, of binnen de organisatie als nieuwe methodiek een waardevolle aanvulling kan zijn kan je contact opnemen met:
Loes Jacobs ( tel. 06 18538686, email jacobs.l@casema.nl ) van de landelijke werkgroep voor het groepsmaatschappelijk werk en tevens als TGI-opleider verbonden met 4D of Marleen Vangrinsven (tel. 05-20139454 email vervan@wxs.nl) als uitvoerder van de eerste pilot in Veenendaal. Zij is eveneens werkzaam als zelfstandig TGI-opleider voor 4D.

Beiden kunnen ook een training op maat ( afhankelijk van de aanwezige leerwensen) verzorgen voor je organisatie.

Loes Jacobs
http://www.groepsmaatschappelijkwerk.nl/page/loes-jacobs