U bent hier

Groepsmaatschappelijk werk per internet ?

Digitale hulpverlening als vorm is steeds meer in opkomst. In de media komt dit steeds vaker naar voren, en veel organisaties in het veld houden zich hier momenteel mee bezig. Op het laatste NVMW congres was 'digitale hulpverlening' dan ook één van de workshopthema's.
Naar aanleiding hiervan heeft de NVMW-werkgroep Groepsmaatschappelijk werk de workshopleider Remmelt Veenkamp uitgenodigd, om binnen de werkgroep de mogelijkheden van een digitale vorm van groepsmaatschappelijk werk te bespreken. Remmelt Veenkamp is docent aan de Hogeschool INHolland, en adviseur & trainer bij Rezet. In Maatwerk verscheen onlangs een overzichtsartikel van hem over digitale hulpverlening.

Naar aanleiding van dit overleg heeft de werkgroep besloten vanaf 2010 een initiërende en innoverende rol te gaan spelen in de (verdere) ontwikkeling van digitale groepshulpverlening. Hierbij denken we aan de volgende mogelijkheden:

  1. Inventariseren en communiceren van reeds bestaande vormen van digitale groepshulpverlening 
  2. Inventariseren van de benodigde methodische aanpak bij internethulpverlening in groepsverband.
  3. Een pilot bij het LUMC helpen realiseren.
  4. Zelf een project 'groepshulpverlening per internet' starten.

Zelf een project 'groepshulpverlening per internet' starten.
Voor dit project bleken we gemakkelijk diverse thema's en doelgroepen te kunnen bedenken en aandragen. Moeilijker blijkt het een goede keus te maken.  Enkele selectiecriteria die we bedachten zijn:

  • De groep die je via internet wilt laten plaatsvinden dient zich bij voorkeur te eigenen voor effectmeting zoals bijvoorbeeld kan bij de cursus Werken aan werkstress of de cursus In de Put - Uit de Put.  Met name omdat je dan aan de subsidieverstrekker kunt laten zien wat het effect van deze vorm van internethulpverlening is in vergelijking met een 'gewone' face-to-face groep.
  • Verder willen we natuurlijk een groep/cursus op internet helpen ontwikkelen waar een bredere doelgroep voor aanwezig is. Graag willen we u als lezer daarom betrekken bij dit proces middels onderstaande vraag:
     

Wat denkt ú ?
Voor welke problematiek en voor welke doelgroep signaleert u / denkt u dat groepshulpverlening per internet met name interessant kan zijn ?
Welke vorm van groepshulpverlening per internet zou voor uw werk een toegevoegde waarde kunnen hebben?
We stellen uw bijdrage - middels onderstaande optie - erg op prijs !!!  U kunt ons natuurlijk ook mailen.

Gezocht: versterking
Wij zoeken nog wat versterking van onze werkgroep rondom dit thema. Hebt ú mogelijk interesse om op projectbasis mee te werken aan bovenstaande plannen, neem dan even contact op met Han Baeten via maatschw@groepsmaatschappelijkwerk.nl 

Reacties

Ik dacht zelf aan de volgende doelgroepen en thema's:
1. ouderen met een thematiek als eenzaamheid en
2. chronisch zieken, ook rondom het thema eenzaamheid
Groet, Mary

Onlangs ben ik van start gegaan met mijn eigen bedrijf Bureau Budget Balans. Uit een marktonderzoek dat ik deze zomer hiervoor heb laten uitvoeren blijkt dat mensen met schuldproblemen of die er tegen aan zitten graag anoniem blijven en weinig geld aan budgetcoachen willen of kunnen besteden maar wel hier aan toe zijn.
Als mogelijke doelgroep en/of thema voor groepshulpverlening  via internet zou ik dan ook het thema omgaan met geld willen voorstellen. Het grootste voordeel van internet is voor deze groep het waarborgen van anonimiteit. 
De doelgroep is heel breed: voor jong & oud. Met name alleenstaande ouders en ouderen, personen met een beperking, jongeren die voor het eerst op zichzelf gaan wonen.
In de publicaties en initiatieven van ‘Wijzer in Geldzaken’, een initiatief van platform Centiq, komt duidelijk naar voren dat er aan de financiële bewustwording van consumenten nog veel gedaan kan worden. 

Carla Witteveen

 

DGFDXCGH