U bent hier

Gehandicapten en chronisch zieken

MEE is de organisatie voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte en hun familie en direct betrokkenen. MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.
MEE-organisaties zijn verspreid over heel Nederland. MEE Nederland is de vereniging van alle MEE organisaties in Nederland.

Door de diverse MEE-organisaties worden regionaal de meest uiteenlopende cursussen aangeboden. Momenteel is er op de website van MEE Nederland geen landelijk overzicht van het cursusaanbod vanuit MEE. Iedere MEE organisatie heeft zijn eigen website waar hun regionaal cursusaanbod vermeldt staat. Via de website van MEE Nederland kan doorgelinkd worden naar de 22 MEE organisaties.

Uitwisseling van expertise op het gebied van groepswerk vindt plaats via intranet van MEE Nederland (alleen toegankelijk voor medewerkers van MEE).