U bent hier

Scholing

Hieronder vindt u relevante trainingen / opleidingen met links naar de uitvoerende organisatie. De trainigen / opleidingen zijn alfabetisch geordend en vallen grofweg in 3 categoriën onder te brengen:

1. Werken met groepen en Groepsdynamica
-   Basistraining Groepsmaatschappelijk Werk
-   Werken met groepen 
-   Trainingsvaardigheden
-   Groepsdynamica
-   Grip op het groepsproces
-   Groepstherapie

2. Methodische begeleidingsvormen
-   Aandachttraining
-   Dramatechnieken
-   Goldstein
-   Mannengroepen
-   Mindfulness Based Cognitieve Therapy
-   Prococatieve aanpak
-   Psychodrama
-   Themagecentreerde interactie
-   Voicedrama
-   Vrouwengroepen

3. Doelgroep / themagericht
-   Assertiviteit 
-   Depressiviteit
-   Faalangst
-   Financiële hulpverlening
-   Gordoncursussen
-   Kinderen 
-   Rouwbegeleiding
-   Sociale vaardigheid

Aandachttraining
Workshop Stressreductie door Aandachttraining
Doel: In de workshop maakt u intensief kennis met de theorie en praktijk en de beoefening van mindfulness en de methode Stressreductie door Aandachttraining zoals ontwikkeld onder de naam Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).
Organisatie is in handen van Johan Tinge - Training & Therapie
Opleiding in en MBSR en MBCT 
Doel: Aan het eind van de opleiding zijn deelnemers voldoende toegerust om zelf een MBSR/MBCT programma op te zetten en te begeleiden.
Organisatie is in handen van het Instituut voor Mindfulness

Assertiviteit
Provocatief trainen in een assertiviteitstraining
Doel: leren werken met de provocatieve aanpak in assertiviteitstrainingen. Meer informatie
Organisatie is in handen van Vendl Training & Ontwikkeling

Depressiviteit
Training begeleiders cursus ‘omgaan met depressie' voor volwassenen en ouderen: 'In de put-uit de put'
Doel: U neemt kennis van de achtergronden van de cursus, maakt zich de cursusinhoud eigen en oefent met het uitvoeren van de cursus ‘Omgaan met depressie’. Na afloop van de training bent u voorbereid om de cursus te gaan geven aan volwassenen en/of ouderen met depressieve klachten.
Organisatie is in handen van RINO Groep
Introductiecursus in Mindfulness Bases Cognitive Therapy
Doel: U leert Mindfulness Based Cognitive Therapy kennen als een effectieve werkwijze waarbij u ‘proeft’ of dit een methode is waar u zich als professional in zou willen scholen en in de toekomst mee zou willen werken.  Behalve voor depressie is deze methode ook geschikt voor andere - stressgerelateerde - stoornissen. De methode is wetenschappelijk getoetst: door het recente onderzoek van Segal, Williams en Teasdale staat Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) volop in de belangstelling. Segal c.s. ontwikkelden een 8-weekse training voor terugvalpreventie bij depressie. De MBCT training is gebaseerd op aandachtsoefeningen c.q. mindfulness.
Organisatie is in handen van RINO Groep
Zie ook Aandachttraining

Dramatechnieken
Beroepsopleiding Dramatechnieken: De trainer als regisseur 
Doel: Je leert tal van levendige, snelwerkende en effectieve technieken toepassen in je eigen trainingsprogramma’s, krijgt een breed inzicht in de verschillende dramatechnieken en je maakt je de noodzakelijke vaardigheden voor adequate begeleiding eigen.  De opleiding behandelt de basismethoden: psychodrama, voice dialogue, voicedrama en gedragsdrama.
Organisatie is in handen van Lex Mulder i.s.m. Het Balkon  

Faalangst
Faalangst: een groepstraining voor pubers en adolescenten
Doel: Na afloop bent u in staat om het interview (voorafgaand aan de training) af te nemen en om zelfstandig de training bij jongeren met faalangstgevoelens uit te voeren.
Organisatie is in handen van RINO Groep
Train de trainer ‘Faalangstreductie’
Doel: na afloop bent u in staat uw eigen training aan leerlingen vanaf groep 4 te schrijven om 'morgen' aan de slag te kunnen.
Organisatie is in handen van Bureau Bezem 

Financiële hulpverlening
Train-de-trainer: Hoe geef ik budgetteringslessen?
De 3-daagse training Hoe geef ik budgetteringslessen? geeft u handvatten om zelf een cursus op te zetten voor uw eigen cliënten. Uitgangspunt is de Nibud-cursus Omgaan met geld voor cliënten met een laag inkomen, maar ook alle andere Nibud-lesmethoden en -materialen komen aan bod. Hierdoor kunt u na de training een eigen cursus opzetten die aansluit bij uw doelgroep en waarin u werkt met de methoden en materialen die het best bij u of uw organisatie passen.
Organisatie is in handen van het NIBUD
Training Volwassenen en geld
Hoe zet u als professional een serie bijeenkomsten op voor volwassenen over omgaan met geld en het voorkomen van schulden? Training voor professionals die werken met mensen met (dreigende) financiële problemen.
Organisatie is in handen van Stade Utrecht
Instructietraining voor de cursus “Schulden en nu verder”
Doel: deelnemers zijn na afloop van de training wegwijs gemaakt in het cursusmateriaal en de wijze waarop dit materiaal gebruikt dient te worden.
Organisatie is in handen van Stade Utrecht
Instructietraining voor de cursus “Assertiviteit en financiën voor vrouwen”
Doel: deelnemers zijn na afloop van de training wegwijs gemaakt in het cursusmateriaal en de wijze waarop dit materiaal gebruikt dient te worden.
Organisatie is in handen van Stade Utrecht
Instructietraining voor de cursus “Uitkomen met inkomen”
Doel: deelnemers zijn na afloop van de training wegwijs gemaakt in het cursusmateriaal en de wijze waarop dit materiaal gebruikt dient te worden.
Organisatie is in handen van Stade Utrecht 

Goldstein
Goldsteintherapie
Doel: U bent in staat zelfstandig een Goldsteingroep te begeleiden en deze methode toe te passen bij diverse cliëntpopulaties. De Goldsteintherapie is geënt op gedragstherapeutische principes en kent in haar uitvoering een directieve benadering.
Organisatie is in handen van RINO Groep

Gordoncursussen
Gordon-opleidingen
Doel: opleiding tot geautoriseerd trainer
Organisatie is in handen van Nederlandse Effectiviteits Trainingen 

Groepsdynamica
Basiscursus Groepsdynamica voor groepswerkers op HBO-niveau
Doel: U leert de dynamiek van een groep te onderkennen en te bewerken en deze in teambesprekingen te verwoorden. U bent zich bewust van uw houding als groepsleider en heeft meer mogelijkheden om interventies in de groep te doen. U kunt op een zelfstandige manier de groepsdynamiek benutten bij het leiding geven aan de verschillende soorten groepen. Tevens zal een beter inzicht in groepsverschijnselen binnen de afdeling en ook tussen afdelingen ontstaan.
Organisatie is in handen van Rino Groep
Werken met weerstanden binnen groepen
Doel: De deelnemers aan de masterclass leren weerstand te beschouwen en benaderen als een groepsdynamisch fenomeen. Er wordt aandacht besteed aan de betekenis van weerstand voor de groepswerker: welke vormen van weerstand ‘triggeren’ de groepswerker?  Welke vormen van weerstand halen de groepswerker uit zijn kracht of balans. Wie zijn voor de groepswerker  de ‘crazymaker’s in de groep?  Hoe roept de groepswerker zelf weerstand op door zijn eigen gedrag, stijl of interventies? Het is essentieel dat de groepswerker bewust wordt van de eigen (fysieke) weerstandreacties voor het omgaan met weerstand in de groep. Dit wordt dan ook integraal in het programma van de masterclass meegenomen.
Organisatie is in handen van Energy-motion
Onderstromen in groepen en teams: leergang Groepsdynamica
Groepen kennen eigen patronen en een eigen dynamiek. Als je kijkt door de ‘groepsbril’ vallen je onderstromen en processen op die je niet ziet als je alleen naar de afzonderlijke individuen kijkt. Deze inzichten bieden je ook een aanknopingspunt voor effectieve interventies, waarbij je gebruik maakt van het groepsproces zelf. Hiermee kun je bijvoorbeeld een vastgelopen team vlot trekken en een vruchtbaar werk- en leerklimaat bevorderen in afdelingen en trainingsgroepen. In de intensieve leergang Onderstromen in groepen en teams krijg je diepgaand inzicht in de dynamiek van groepen en leer je groepsprocessen op professionele wijze te begeleiden en te hanteren.
Een praktijkgerichte opleiding, met veel ruimte om eigen situaties in te brengen en zelf te oefenen. 
Organisatie is in handen van Het Balkon  
Maatwerktrainingen gericht op Werken met groepen en Groepsdynamica
Doel: Gezien het feit dat het maatwerktrainingen betreft wordt met de opdrachtgever gezamenlijk de doelen van de training overeengekomen.
Organisatie is in handen van Ineke de Weerdt, Bureau voor Coaching en Consult 

Groepstherapie
Post-hbo opleiding groepstherapeutisch medewerker
Doel: U leert de dynamiek van een groep te onderkennen en te bewerken en deze in teambesprekingen te verwoorden. Na de opleiding beschikt u over de specifieke kennis en vaardigheden van de groepstherapeutisch medewerker in een multidisciplinaire setting. De cursus groepsdynamica voor groepswerkers (onderdeel van de opleiding) is erkend door de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) en geldt als een onderdeel van de opleidingsroute tot groepstherapeutisch medewerker-NVGP. Voor de module groepstherapie in een multidisciplinaire setting (andere deel van de opleiding) is erkenning aangevraagd bij de NVGP.
Organisatie is in handen van RINO Groep
 

Kinderen
Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 8-12 jaar
Doel: U leert werken met de gedragstherapeutische trainingsmethode ‘Spelend leren, leren spelen’.
Organisatie is in handen van RINO Groep 

Mannengroepen
Voortgezette training Groepshulpverlening aan mannen
Doel: "In deze training maakt men zich onze manier van werken met mannengroepen eigen. U leert deze manier van werken toe te passen binnen de dagelijkse praktijk van uw werk. U schrijft zich in als koppel van groepsbegeleiders."
Organisatie is in handen van Geurts & van der Loo
 

Provocatieve aanpak
Opleiding Provocatief Coachen
Doel: Tijdens de opleiding provocatief coachen leert u over de grondslagen van provocatieve therapie en krijgt u vanuit een theoretisch kader diverse oefeningen zodat u zich de provocatieve stijl eigen kunt maken. Provocatief communiceren is vergelijkbaar met het plagerige contact tussen twee goede vrienden. Bij gebruik van deze speelse manier van begeleiden benadrukt u het slechte in uw medemensen om het beste in ze naar boven te halen. U speelt de rol van de plaaggeest of ook wel de 'advocaat van de duivel'. Op een provocatieve wijze communiceren brengt mensen in beweging of helpt ze om onveranderbare situaties te accepteren zoals ze zijn. Deze stijl van werken kan vastzittende patronen doorbreken waar andere methodes op stuklopen.
Organisatie is in handen van Vendl - Training & Provocatieve coaching

Pyschodrama
Opleiding tot psychodrama regisseur/ therapeut
Het aanbod van Opleidingen tot psychodrama regisseur/ therapeut is te vinden op de site van de Vereniging voor Psychodrama.

Rouwbegeleiding
Nabijblijven
Training voor hulpverleners die (betaald of onbetaald) ervaring hebben in het begeleiden van mensen en zich verder willen specialiseren in het begeleiden van nabestaanden:
Doel: de training biedt een compleet programma waarin reeds ervaren hulpverleners hun (zelf)inzicht, kennis en vaardigheden kunnen vergroten om nabestaanden beter te kunnen helpen.
Organisatie is in handen Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Themabijeenkomsten deskundigheidsbevordering en verdieping in diverse vormen van rouw en rouwzorg voor vrijwillige en professionele rouwzorgverleners.
Organisatie is in handen van Landelijke Stichting Rouwbegeleiding 

Sociale vaardigheden
Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers
Doel: Na afloop van de cursus Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of groepen pubers wordt men in staat geacht om binnen de eigen werksituatie sociale vaardigheidstrainingen te geven aan groepen kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.
Toepassing is mogelijk zowel binnen de leefgroep als binnen de onderwijs/klassesituatie.
Organisatie is in handen van RINO Noord-Holland
Sociale en communicatievaardigheden voor jongeren; een groepstraining
Doel: Na afloop bent u in staat om zelfstandig deze speels, gestructureerde training bij groepen jongeren uit te voeren.
Organisatie is in handen van RINO Groep
Sociale VaardigheidsTraining
Doel: U bent in staat om een Sociale Vaardigheidstraining uit te voeren, de theoretische achtergronden daarvan te begrijpen en een training ‘op maat’ te ontwikkelen. 
Organisatie is in handen van RINO Groep 

Themagecentreerde interactie
Grip op het groepsproces!  Van cursus geven naar creatief en levend leren in de groep!
Doel: Verkennen wat de visie en de methode van het TGI systeem (themagecentreerde interactie van Ruth Cohn) inhouden en
vergroten van methodische vaardigheden en persoonlijke effectiviteit in het werken met groepen.
Organisatie is in handen van Loes Jacobs
TGI basisopleiding
Doel: Het TGI-systeem leren kennen en elementen ervan toepassen in de eigen beroepscontext. Vergroten van de methodische en didactische vaardigheden in het werken met groepen en teams. Ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid als instrument in groepsdynamische processen.
Organisatie is in handen van 4D organisatieontwikkeling & opleiding 

Trainingsvaardigheden
Trainingsvaardigheden
Doel: De training geeft aanstaande groepsbegeleiders en trainers inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het werken met groepen volwassenen. Deelnemers maken zich een ondersteunende begeleidingsstijl eigen, gericht op het versterken van de competenties van hun groepsleden. In de training leert men op methodische wijze een programma uit te voeren, aansluitend op wensen en behoeften in een groep. Verder is in de training ruime aandacht voor communicatie en motivatie.
Organisatie is in handen van Experticecentrum voor JeugdSamenleving en Opvoeding

Voicedrama
Beroepsopleiding Dramatechnieken: De trainer als regisseur 
Doel: Je leert tal van levendige, snelwerkende en effectieve technieken toepassen in je eigen trainingsprogramma’s, krijgt een breed inzicht in de verschillende dramatechnieken en je maakt je de noodzakelijke vaardigheden voor adequate begeleiding eigen.  De opleiding behandelt de basismethoden: psychodrama, voice dialogue, voicedrama en gedragsdrama.
Organisatie is in handen van Lex Mulder i.s.m. Het Balkon  

Vrouwengroepen
Training Werken met vrouwengroepen
Doel: In de training leert men hoe men een vrouwengroep kan opzetten. Welke thema's in de groep aan de orde kunnen komen en hoe men een groep kan begeleiden.
Organisatie is in handen van TransAct

Surf voor trainingen ook eens naar http://training.verzamelgids.nl 
Mist in bovenstaand overzicht nog een relevante opleiding/cursus?
Voeg deze dan svp toe via onderstaande optie !