U bent hier

Supervisor gezocht !?

Kent u een supervisor die met name ook deskundig is op het terrein van groepsmaatschappelijk werk ?
Of geeft u zelf supervisie en hebt u ook deze specifieke deskundigheid in huis ?

Vermeld dan naam, werkgebied, contactgegevens en aanvullende informatie zodat collegae die op zoek zijn naar een supervisor hier hun voordeel mee kunnen doen. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage !

Reacties

Supervisor/coach met kennis van groepsdynamica, docente aan de Hogeschool Utrecht, opleiding MWD én werkzaam in haar eigen bureau, zie www.coachingenconsult.info
Veel kennis van de basismethodieken MW, groepsmaatschappelijk werk, gezinssystemen, groepsdynamica en leiderschap.
In bureau C&C bestaan de werkzaamheden hoofdzakelijk uit individuele coaching van mensen met arbeidsgerelateerde vragen en het coachen en trainen van teams met vragen rond conflicten en vragen rond werk en inhoud zoals het begeleiden van groepen en leiderschap.

Mijn opleiding:  na mijn HBO-opleiding Maatschappelijk Werk heb ik de tweejarige voortgezette opleiding Vrouwenhulpverlening en Groepswerk gevolgd. Recente opleidingen: Integrale Psychologie bij het Instituut voor Toegepaste Integrale Psychologie (ITIP); en Themagecentreerde Interactie bij het Ruth Cohn Instituut voor TGI Internationaal.
Mijn werkwijze:  ik hanteer de door Ruth Cohn ontwikkelde visie en methode van Themagecentreerde Interactie en werk graag met rollenspel, lichaamswerk en voice dialogue.
Voor meer informatie:  ben ik bereikbaar op 030 - 273 2262 / 06 - 18 53 86 86 en op jacobs.l@casema.nl

Ruime ervaring in het (Algemeen) maatschappelijk werk, opleidings-, en trainingsgroepen. Werkbegeleiding, coaching, intervisie, supervisie en leersupervisie, als zodanig geregisteerd.
Opleiding: maatschappelijk werk, VO groepsmaatschappelijk werk, supervisorenopleiding, gestalttherapeutische opleiding, opleiding Thema Gecentreerde Interactie o.a.
Werkzaam bij:
- Traverse (Algemeen) Maatschappelijk werk en Agogische dienstverlening Westelijk Noord Brabant, staffunctionaris en begeleidingsdeskundige.
- Instituut voor Maatschappelijk Welzijn te Breda als stafmedewerker en inhoudelijk ondersteuner (individueel en groepsgericht).
- Hoge School te Antwerpen, docent en leersupervisor supervisorenopleiding.
- Eigen praktijk als begeleidingsdeskundige.
Contactgegevens: w.joosen@traversegroep.nl (werk) of wimjoosen@planet.nl (privé)

Diep van binnen kennen mensen hun eigen waarheid. Ik ga graag met je op weg om je meer (of opnieuw) met jouw waarheid in contact te brengen.
Relevante opleidingen: HBO Maatschappelijk werk, afstudeerrichting Vrouwen en Systemen; Trainersopleiding Phoenixopleidingen; Ervaringsgerichte Supervisorenopleiding KemplerInstituut Nederland; Kunstzinnige toepassingen bij coaching, supervisie en training, Dijkstra/Smit training.
Werkervaring: Coördinator, trainer en coach bij het groepsmaatschappelijk werk van het AMW; Supervisie aan studenten Hogeschool van Utrecht; Workshops, training, coaching en supervisie vanuit eigen praktijk.
Mijn werkwijze is ervaringsgericht, eclectisch en persoonlijk. Waar mogelijk maak ik gebruik van kunstzinnige toepassingen. Dit heeft als effect dat er naast het denken een beroep wordt gedaan op creativiteit en intuïtie.
Contact: www.ontwikkelje.nl ; adrie.noorlander@ontwikkelje.nl

Supervisor met kennis en ervaring met groepsprocessen.
Juist in het werken met groepen gebeurt er veel met je als persoon. Om helder te krijgen wat er met je gebeurd en hoe je dat kunt hanteren kan supervisie de juiste stap zijn.
Ervaring in: groepswerk met jongeren en adolescenten. overdracht en tegen-overdracht, groepsdynamica.
Contact: apvenema@kwest-coaching.nl of 0527 - 203080

Als Maatschappelijk werker, kinder-en jeugdtherapeut en geregistreerd supervisor/coach (lvsc)  geef ik supervisies en begeleide intervisies aan mensen in de hulpverlening.  Bijvoorbeeld voor begeleiders van groepshulpverlening in de jeugdzorg etc.  Verder coach ik leidinggevenden van teams in de gezondheidszorg. www.marjovellekoop.nl

Arie Slagter; supervisor i.o. met kennis van en ervaring met groepsprocessen, met name in het  onderwijs

Supervisie is leerkunst.
Een kunst om jezelf als persoon en professional systematisch verder te leren ontwikkelen. Een leerkunst die je persoonlijk moet ervaren èn die je jezelf eigen kunt maken in de concrete context van de werksituatie.

Ervaring in: teamprocessen en individuele leertrajecten.

Aanbod: in verband met de afronding van mijn opleiding voor supervisor, zoek ik belangstellenden voor een supervisietraject. Voor deze supervisie
worden geen kosten in rekening gebracht.
Contactarieslagter@hotmail.com of 050-5341712, Plaats: omgeving stad Groningen.

Naast maatschappelijk werker ben ik ook relatie- en systeemtherapeut en geregistreerd

supervisor, coach,trainer, opleider en loopbaanbegeleider en begeleid ik intervisies.

Ik werk ervaringsgericht, eclectisch en persoonlijk.

Waar mogelijk maak ik gebruik van kunstzinnige en creatieve toepassingen.

Dit heeft als effect dat naast het denken een beroep wordt gedaan op creativiteit en intuïtie.

Respect, gelijkwaardigheid, ervaren, een open houding, verantwoordelijkheid nemen

creativiteit en humor zijn kernbegrippen voor mij.

 

Contact:  info@inekeknol.nl       www.inekeknol.nl      0522-259308  of  06-17067004