U bent hier

TRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK

Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: 
Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen!

 
Doelgroep 
De 2-daagse training 'Groepswerk voor professionals in sociaal werk' is bedoeld voor professionals die: 
- zich in het werken met groepen (verder) willen bekwamen; 
- groepsprocessen willen leren herkennen en begeleiden; 
- een gedegen theoretische ondergrond voor het begeleiden van groepen willen verkrijgen; 
- hun interventierepertoire willen uitbreiden; 
- een variatie aan werkvormen en methoden willen leren inzetten; 
- zich wat betreft groepswerk willen specialiseren in diverse doelgroepen, domeinen of methoden; 
- hun performance als groepswerker willen ontwikkelen of verbeteren. 
 
Doelstelling 
Het algemene doel van de training is het vergroten van het professioneel methodisch handelen in het werken met groepen door het verwerven van inzicht in relevante groepsdynamische principes. 
Dit komt tot uitdrukking in analyseren en aansturen van groepen op basis van type groepen, fasen van groepsontwikkeling en niveaus en leiderschapsstijlen. 
Tijdens de training verwerft de deelnemer basiskennis over groepsdynamiek en groepsprocessen. 
Tevens hoe hierin als groepsmaatschappelijk werker te interveniëren met als doel dat het proces in de groep de taak van de groep ondersteunt en dat groepsdeelnemers zich individueel ontwikkelen om dit in hun eigen context vorm te geven. Tijdens de basistraining wordt dit algemene doel vertaald in werkdoelen (zie ook de eindtermen).
 
Cursusdata en locatie                   najaar 2018
Locatie Utrecht                                dinsdag 6 en 20 november 2018
 
Meer informatie over deze training in 2018 en de mogelijkheid je hiervoor in te schrijven vind je op de website van de BPSW