U bent hier

Methoden

Hieronder een aantal instrumenten uit de gereedschapskist van de groepsmaatschappelijk werker. De volgorde is niet willekeurig; de eerste twee methoden hebben veel aandacht voor de maatschappelijke component, de context van de clienten en sluiten daarmee erg aan op maatschappelijk werk.  De cognitief-gedragsmatige methode is momenteel de meest gangbare psychologische aanpak om gedragsverandering te bewerkstelligen. De overige methoden neigen naar meer therapeutische werkvormen gericht op diepgaandere ervaringen, bewustwording en verandering.

  1. Maatschappelijk Groepswerk

  2. Thema Gecentreerde Interactie

  3. Cognitieve Gedrags Therapie

  4. Dramatechnieken, waaronder voicedrama en psychodrama

  5. Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie

  6. Lichaamswerk

  7. Provocatieve hulpverlening

  8. Mindfulness

  9. Internet en (groeps)hulpverlening

  10. Voeg toe

Een kanttekening bij dit item over methoden: de bijdrage die gekozen methoden en technieken hebben op het effect van de geboden hulp wordt vaak overschat. Uit een overall onderzoek blijkt dat van alle factoren die het effect van de hulpverlening bepalen slechts circa 10% op conto van de gekozen methode komt. Zie ook de Handout van Sjef de Vries bij het NVMW Gastcollege "Waarom zijn MW-ers zo effectief".
Uit dat onderzoek blijkt overigens dat er wél een organisatie van en structuur in de hulpverlening moet zijn om aan een werkrelatie en taken te kunnen werken. Een van de belangrijkste bijdrage van modellen en methoden is dat zij een structuur en focus aan de gesprekken geven. Daarnaast is het geloof wat de hulpverlener heeft in de eigen methode ook een factor van belang. Daarom dien je een methode te gebruiken die aansluit bij je eigen visie.