U bent hier

Hulpverlenervariabelen

Voordat u mocht denken dat het effect van de begeleiding grotendeels afhangt van de gehanteerde methodiek .....
willen we u wijzen op de essentiële rol van de variabelen verbonden aan de persoon van de hulpverlener. Bij hulpverlenervariabelen moet u denken aan ervaring en deskundigheid (kennis van de problematiek), persoonlijke kenmerken, kwaliteiten, competenties, overtuigingen en opvattingen, voorkeuren, het vermogen aan te kunnen sluiten bij de cliënt en de grondhouding van de hulpverlener. Daarnaast zijn ook authenticiteit, en voorkeursleerstijl en leiderschapsstijl bepalende hulpverlenervariabelen. Zie ook 'De invloed van de hulpverlener en de hulpverleningsrelatie'.  
Al deze factoren tezamen bepalen voor een groot deel het effect van de geboden hulpverlening.

"Een verrassende uitkomst van onderzoek naar het verschil tussen diverse therapieën is dat dat verschil er nauwelijks is, maar dat het verschil tussen de therapeuten, onafhankelijk van welke therapie zij deden, een tot tien maal groter effect had op de uitkomst. Er bleken dus, onafhankelijk van de gehanteerde methodiek, goede en slechte hulpverleners te bestaan. Goede hulpverleners kenmerken zich door een niet oordelende houding ze zijn betrokken, warm en persoonlijk en kunnen flexibel en deskundig omgaan met de veranderende situatie van de cliënt. "
"Het is inmiddels een wetenschappelijk feit dat een goede relatie bepalend is voor het effect van de hulp. Opvallende uitkomst van onderzoek is dat de werkrelatie alleen bijdraagt aan het effect vanuit het perspectief van de cliënt. Als hij de relatie positief ervaart heeft deze een positief effect. De hulpverlener kan er dus niet vanuit gaan dat als hij denkt dat er een goede relatie is die er ook is. Hij heeft dat na te gaan; cliënten kunnen bedoelingen en boodschappen anders opvatten dan ze bedoeld zijn. Een goede werkrelatie is een gezamenlijk creatie en bestaat uit
- het wederzijds accepteren van elkaar,
- overeenstemming over de doelen,
- het gezamenlijk bepalen van de taken en
- communicatief afgestemd zijn op elkaar.
Naarmate de cliënt de hulpverlener als betrouwbaar, kundig en betrokken zal zien zal dat de relatie doen groeien."
Bron: Handout van Sjef de Vries bij het NVMW Gastcollege "Waarom zijn MW-ers zo effectief" d.d. 09-02-06.  
Zie ook 'Wat werkt' van dezelfde auteur.

Onderstaande artikelen vormen een verdere verdieping op het thema van de hulpverlener(s) zelf als factor die van invloed is op groepsontwikkeling en effectiviteit van een groep. Je kunt dus jezelf als belangrijkste instrument beschouwen en inzetten.

De binnenwereld van de groepswerker in interactie met de groep

Dit artikel gaat over kernthema’s van de groepswerker die de interactie in de groep kunnen beïnvloeden en over het methodisch-professioneel hanteren van de eigen kernthema’s tijdens het werken met groepen. Geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, juli 2004 (2120-1).

Co-begeleiding van groepen

Met als subtitel ‘Samen leiden of samen lijden.. .?’ gaat o.a. over de impact en invloed van de samenwerking met de betreffende co-begeleider op de groepsdynamieken die ontstaan. Geschreven door Wim Goossens en gepubliceerd in Werken, Leren en Leven met groepen, augustus 2003 (B4100-1).