U bent hier

Vooraf aan de groepsbijeenkomsten

Een stappenplan vooraf aan de eerste groepsbijeenkomst:

  

1.  Maak een urenberekening voor onderstaande stap 3 t/m 10

2.  Maak vervolgens gelijk ook een planning voor stap 3 t/m 10
3.  Vergeet niet een begroting vast te stellen en hiervoor fiat te krijgen.

4.  Ga vervolgens het groepsaanbod
     a. bepalen, en vervolgens
     b. beschrijven, en eventueel

     c. uitbreiden 
5.  Organiseer de benodigde of gewenste deskundigheidsbevordering
6.  Regel de benodigde accommodatie, collega en het materiaal voor de groep
7.  Benader de potentiële deelnemers middels je publiciteit
8.  Handel de aanmeldingen af
9.  Voer - indien mogelijk - intakegesprekken 
     -  rekening houdende met je (contra)indicaties,  
     -  doelen en eventuele
     -  twee-meer-gelijktijdige-hulpverleningstrajecten
10. Bereid de groepsbijeenkomsten voor, waarbij je een schat van informatie kunt vinden in  'de praktijk'

 

Je kunt ook bijgaande vragenlijst hanteren voor deze voorfase van de groep.

 

 

Bijlage Grootte
Vooraf aan je eerste groep.doc 34 KB