U bent hier

Publiciteitsmiddelen

Naast beschrijving van het groepsaanbod voor de financier en externe en interne PR voor het groepswerk dient u ook na te gaan hoe u potentiële deelnemers kunt attenderen op het groepsaanbod. Een activiteit die vaak onderschat wordt qua moeilijkheidsgraad en benodigde tijdsinvestering.
Voor deze promotie en werving staan u diverse publiciteitsmiddelen ter beschikking. U kunt daarbij een onderscheid maken tussen 
- het promoten van het aanbod vanuit het groepsmaatschappelijk werk in het algemeen en 
- het bereiken van een specifieke doelgroep voor een bepaalde cursus of groep.
Hieronder volgt een opsomming van mogelijkheden hiervoor die u wellicht op nog meer ideeën kan brengen. 

 1. Berichtgeving aan collegae binnen uw eigen instelling (de interne PR)
  Via folders, mailtjes, teambezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.. De kracht zit 'm in de herhaling.

 2. Mond-tot-mondreclame van cliënten.
  Tijdens de laatste bijeenkomst cliënten standaard een folder meegeven met een overzicht van de diverse groepen, cursussen of trainingen. 

 3. Posters
  In wachtkamer van maatschappelijk werk en huisartsen, bibliotheken, buurthuizen en andere vindplaatsen.

 4. Folders
  In wachtkamer van maatschappelijk werk en huisartsen, bibliotheken, buurthuizen en andere vindplaatsen.

 5. Berichtgeving aan collega-instellingen in de regio.
  Via mail, schriftelijke mailing, voorlichtingsbijeenkomst, symposium e.d.

 6. Een persbericht of beter een artikel/interview in de regionale krant / huis-aan-huisbladen.

 7. Een item op de lokale radio / televisie realiseren.

 8. De website van uw instelling.

 9. De sociale kaart van het cursusaanbod / groepswerk in de regio.
  Wanneer deze sociale kaart niet bestaat deze zelf opzetten, bijhouden en verspreiden (intern en extern).

 10. Een website als digitale sociale kaart voor het groepsaanbod in de regio (laten) bouwen.
  Zie als voorbeeld
  www.Gooihetindegroep.nl

 11. ............uw aanvulling op deze opsomming middels de optie onderaan deze pagina.

Een keuze van bovenstaande mogelijkheden zijn in een PR-plan te verwerken. Hierbij kan bijgaande sjablone als voorbeeld voor een checklist dienen.
Inzet van de hierboven genoemde publiciteitsmogelijkheden biedt echter nog geen garantie voor voldoende aanmeldingen voor een groep.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een groep is het van belang een werkhypothese te formuleren voor de oorzaak en aanpak hiervan.
Zie hiervoor de pagina
(onvoldoende) aanmeldingen ?

Reacties

De regionale televisie is ook nog een mogelijkheid je aanbod aan de man te brengen.

Vergeet ook niet de regionale radiozender