U bent hier

Hoeveel uur kost een groep nu eigenlijk ?

Een vraag die steeds vaker gesteld zal gaan worden als gevolg van de huidige verantwoordingscultuur. Niet alleen door de eigen manager, maar ook door de financierder, die wil weten wat dit 'product' nu kost. (Mogelijk dat we in de toekomst ook concreter zullen moeten aangeven wat een groep 'oplevert' of de gemeenschap 'bespaart'. )

Het is wat naïef om bij de urenberekening alleen te denken aan de voorbereiding per bijeenkomst, de bijeenkomst zelf en het nabespreken. Heel wat tijd gaat natuurlijk ook zitten in het maken van een jaarplanning, bespreken welke groepen wel en niet aangeboden gaan worden (en waarom wel/niet), materiaal van de groep of cursus ontwikkelen en/of verbeteren, samenwerkingsafspraken maken met collegae en/of collega-instellingen, publiciteitsmiddelen ontwikkelen en zowel intern als extern het aanbod communiceren, aanmeldingen afhandelen, intakegesprekken voeren, registreren, deskundigheidsbevordering etc. etc.

Kunt u werken met excel ? Dan is bijgaand document mogelijk ook voor u érg interessant en behulpzaam bij het berekenen van de ureninverstering voor verschillende groepen/cursussen.

Om uzelf niet in de vingers te snijden is het handig te weten wat andere instellingen rekenen voor de voorbereiding en uitvoering van hun groepen. Ook bij het verantwoorden van de benodigde tijdsinvestering aan managers, gemeenten en andere financiers is het handig redelijk overeenkomstige urenberekeningen voor te leggen (ook om niet dief van eigen portomonee te worden). Daarom dat we hieronder een geschatte tijdsinvestering voor twee groepen hebben geplaatst met het verzoek hier op te reageren.  Bij onderstaande berekening is uitgegaan van personele inzet van een maatschappelijk werker. Bij inzet van twee maatschappelijk werkers zal met name de ureninvestering in de direct uitvoerig snel verdubbeld worden.

Ureninvestering

 Assertiviteitstraining
(11 x 2.5 uur)

 Budgeteringscursus
(7 x 2.5 uur)

                                
Werving

       
Aanmeldingen
afhandelen

6

       
Uitnodigen voor intakes
+ intakegesprekken

 14

 14

       
Training geven

 44

 28

       
Registratie

 4

 4

       
Totaal

 72

 56

       

Geef middels onderstaande optie uw reactie op bovenstaande geschatte tijdsinvestering.