U bent hier

Uitbreiding van het groepsaanbod

Middels genoemde landelijke inventarisatie willen we de bezoekers van deze site op de hoogte brengen welke groepen vanuit het maatschappelijk werk zoal worden aangeboden. Dus op welke thema’s groepsgewijs een aanbod mogelijk is en waar al ervaring hiermee is opgedaan.Tevens zal hierbij aangegeven worden of materiaal voor de begeleiders beschikbaar is.  Bedoeling hiervan is instellingen / maatschappelijk werkers op ideeën te brengen voor uitbreiding van het bestaande groepsaanbod. Uitwisseling van opgedane ervaring kan daarbij tijdsbesparend (geldbesparend) werken en daarmee drempelverlagend werken.

Om het groepsaanbod uit te breiden is ervaringen van andere instellingen en beschikbaar materiaal soms niet voldoende. Een vaststaand budget kan een beperkende factor lijken om het bestaande aanbod uit te breiden. Daarom hieronder een aantal mogelijkheden het totale groepsaanbod uit te breiden zonder dat de eigen instelling hiervoor meer geld/uren beschikbaar hoeft te stellen:

  1. Samenwerking met andere instellingen zoals de RIAGG, GGD, Bureau Jeugdzorg, FIOM.......
    Wanneer beide instellingen een medewerker voor de uitvoering aanleveren scheelt dat de helft in personele inzet en vormt het tegelijkertijd een kans voor deskundigheidsbevordering.
  2. Extra financiën genereren bijvoorbeeld middels een fonds. Eventueel op projectbasis.
  3. Samen met een stagiair een groep begeleiden.
  4. ????

Welke optie kent ú nog die hier nog niet genoemd staat ?
Voeg uw aanvulling en ervaringen hiermee toe ter aanvulling van deze lijst