U bent hier

Beleid formuleren - Beleidsplan Groepsmaatschappelijk Werk

Niet overal is de tijd genomen om eens weloverwogen een eigen visie op het groepsmaatschappelijk werk te formuleren.
Ook het schrijven van een beleidsplan als basis voor de werkplannen is geen vaststaande norm binnen het (groeps)maatschappelijk werk.  
Vandaar deze pagina om u hierbij op weg te helpen of om uw eigen visie en beleidsplan eens te kunnen vergelijken met dat van collegae-instellingen.

In de ideale situatie wordt het groepsaanbod bepaald op grond van een welomschreven visie op het groepsmaatschappelijk werk.
En deze visie staat beschreven in een beleidsplan waarin de missie en visie richtinggevend zijn voor het beleid en het werkplan van de instelling.
In dit visiedocument zijn dan de antwoorden op de volgende vragen terug te vinden:

  1. Wat is de visie en missie van onze instelling en onze visie op ons maatschappelijk werk in het algemeen en ons groepsmaatschappelijk werk in het bijzonder ?
  2. Wat vinden wij nu zo kenmerkend voor ons groepsmaatschappelijk werk en de daarbij gehanteerde werkwijze ?
  3. Wat vinden wij de werkzame factoren van het groeps(maatschappelijk)werk ?
  4. Wanneer vinden wij verwijzing naar een groep geïndiceerd? Of anders geformuleerd: bij welke problematiek en/of doelgroep verwachten we een meerwaarde van deze begeleidingsvorm ten opzichte van individuele en/of systeemgerichte begeleiding? 

In het beleidsplan kan ook beschreven staan hoe de coördinatie en hoe de uitvoering van het groepsmaatschappelijk werk organisatorisch geregeld is.
Zie voor meer informatie hiervoor het item 'Organisatie en coördinatie'

En tot slot dient het beleidsplan voldoende concrete aanknopingspunten te bieden voor het formuleren van een concreet werkplan voor het komende jaar / de komende jaren.
In de bijlage een voorbeeld van een beleidsplan groepsmaatschappelijk werk binnen het AMW van een brede welzijnsorganisatie.

 

 

Bijlage Grootte
Beleidsplan Versa.doc 113.5 KB