U bent hier

Het groepsaanbod bepalen

Groepsaanbod 

In den lande wordt door de instellingen voor maatschappelijk werk een ruim assortiment aan groepen, cursussen en trainingen aangeboden. Maar hoe bepaal je als instelling nu welke groepen je wel of niet gaat aanbieden?

1. Op welke thema's kun je een groepsaanbod ontwikkelen ?
In het eerste overleg onder leiding van de NVMW is besloten te starten met een landelijke inventarisatie van groepen die vanuit het maatschappelijk werk worden aangeboden. De branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening van de MO-groep is hiervoor benaderd en zij heeft haar medewerking verleend (Datum geplaatst: 2-5-2005)
Mogelijk dat in een volgend stadium in de Nieuwsbrief van de NVMW ook nog een oproep geplaatst gaat worden voor “nieuwe groepen” die nog niet op de site genoteerd staan.
De reacties tot dusver zijn verwerkt en kunt u op deze site terugvinden onder draaiboeken.
Uit deze inventarisatie zijn een aantal thema's te destilleren. Deze staan verder uitgewerkt onder het trefwoord 'groepen'.

2. Welke groepen wel of juist niet aan te bieden ?
Hoe bepaal je nu het groepsaanbod wat je vanuit de eigen instelling wil gaan aanbieden?
In de ideale situatie wordt het aanbod bepaald op grond van   >> lees verder

3. Het aanbod beschrijven
Voor het promoten van uw groepsaanbod bij potentiële cliënten, verwijzers en financierders als gemeente, uitkeringsinstantie, werkgevers of anderen bestaan verschillende mogelijkheden   >> lees verder

4. Uitbreiden van het groepsaanbod
Wanneer je op grond van het vorige punt besluit het bestaande groepsaanbod uit te breiden dan bestaan hiervoor meerdere mogelijkheden   >> lees verder