U bent hier

Visie

1.    Wat is groepsmaatschappelijk werk nu precies ?

2.    Wat is nu zo kenmerkend voor een 'groepsmaatschappelijk werk' – groep en de gehanteerde werkwijze ?

3.    Wanneer is verwijzing naar een groep geïndiceerd ?

4.    Wat zijn de werkzame factoren van het groeps(maatschappelijk)werk ?

5.    Wat zijn de effecten van het groeps(maatschappelijk) werk ?  

6.    Welke keuzes zou een AMW-instelling of een MW-afdeling op grond hiervan moeten maken ?
       -  Procentuele inzet van middelen (financiën / uren) voor groepsmaatschappelijk werk.
       - Welk groepsaanbod en voor wie ?

We zijn benieuwd naar uw visie !
De werkgroep 'groepsmaatschappelijk werk' heeft o.l.v. de NVMW een aantal meerkeuze antwoorden geformuleerd op bovenstaande vragen. Met de bijdrage van bezoekers hebben we een gezamenlijk geformuleerde en breed gedragen visie op het groepsmaatschappelijk werk proberen te formuleren. Download hier de vragen en meerkeuze antwoorden die we hiervoor gebruikt hebben. 
Uiteraard hebben we de antwoorden op deze vragen op de site geplaatst. Mocht u aanvullingen hierop hebben dan ontvangen we die alsnog graag van u !

Een duidelijk omschreven visie is ondermeer van belang en helpend bij het schrijven van uw beleidsplan en werkplan.