U bent hier

Visie vragen

1.    Wat is groepsmaatschappelijk werk nu precies ?

2.    Wat in nu zo kenmerkend voor een 'groepsmaatschappelijk werk' – groep en de gehanteerde werkwijze ?

3.    Wanneer is verwijzing naar een groep geïndiceerd ? 

4.    Wat zijn de werkzame factoren van het groeps(maatschappelijk)werk ?

5.    Wat zijn de effecten van het groeps(maatschappelijk) werk ?    

6.    Welke keuzes zou een AMW-instelling of een MW-afdeling op grond hiervan moeten maken ?

       -  Procentuele inzet van middelen (financiën / uren) voor groepsmaatschappelijk werk.
        - Welk groepsaanbod en voor wie ?

We zijn benieuwd naar uw antwoorden !
De werkgroep 'groepsmaatschappelijk werk' heeft o.l.v. de NVMW een aantal meerkeuze antwoorden geformuleerd op bovenstaande vragen. Met de bijdrage van diverse werkers hebben we gepoogd een gezamenlijk geformuleerde en breed gedragen visie op het groepsmaatschappelijk werk te formuleren. Hiervoor hebben we dit document met vragen en meerkeuze antwoorden rondgestuurd en laten retourneren aan de NVMW.