U bent hier

Wat is nu zo kenmerkend voor het GMW

Wat is nu zo kenmerkend voor een 'groepsmaatschappelijk werk' – groep en de gehanteerde werkwijze ?
In de praktijk worden op diverse thema’s groepen, cursussen en trainingen aangeboden vanuit het
maatschappelijk werk, al dan niet in samenwerking met andere organisaties / disciplines.
De vraag is of al deze verschillende groepen overeenkomstige kenmerken vertonen (a) en of in de
werkwijze een specifieke GMW-aanpak is te onderscheiden (b).
We zijn benieuwd naar úw mening. Hieronder vindt u de twee vragen met verschillende mogelijke
antwoorden.

 

a. Kenmerkend voor een groepsmaatschappelijk werk groep is dat:

 1. Minimaal een van de begeleiders een maatschappelijk werker is.
 2. Geen kosten verbonden zijn aan deelname van de groep.
 3. De groep uit niet meer dan 12 deelnemers bestaat.
 4. De doelgroep en doelstelling van de groep onderdeel vormt van de doelgroep en doelstelling van het maatschappelijk werk in het algemeen en de instelling in het bijzonder.
 5. Emancipatie en maatschappelijke bewustwording een belangrijk doel is. Oog voor de verwevenheid van individuele en maatschappelijke problematiek is typerend voor het
  maatschappelijk werk en kan met name in het groepswerk volledig tot zijn recht komen door de
  herkenning bij andere groepsdeelnemers.
 6. De groep door het maatschappelijk werk wordt aangeboden.
 7. anders namelijk:

 

 De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt: aantal  
 5. Emancipatie en bewustwording is een belangrijk doel   12
 4. Doelstelling van groep en mw komt overeen   11
 1. Een van de begeleiders is maatschappelijk werker          10
 6. Groep wordt door het maatschappelijk werk aangeboden       9
 3. Niet meer dan 12 deelnemers     6
 7. Anders     1
 2. Geen kosten verbonden aan deelname     0

Kenmerkend voor een groepsmaatschappelijk werk groep is dat emancipatie en maatschappelijke bewustwording een belangrijk doel is. Daarnaast is vaak genoemd dat minimaal een van de begeleiders een maatschappelijk werker is én dat de groep en doelstelling van de groep overeen komen met de doelgroep en doelstelling van het maatschappelijk werk.

 

b. Kenmerkend voor de gehanteerde werkwijze:

 1. Op doelgerichte, systematische en procesmatige wijze worden psychosociale
  veranderingsprocessen bevorderd door gebruik te maken van met elkaar samenhangende
  groepsfenomenen en groepservaringen op het vlak van de relatie tussen de werker en de groep, de
  relaties van de groepsleden onderling en de relaties van de groepsleden met de sociaalmaatschappelijke
  context waarin de groepsactiviteiten plaatsvinden.
 2. Het centraal stellen van het bevorderen van persoonlijke mogelijkheden van deelnemers in
  wisselwerking met de groepswerker, de andere deelnemers en de eigen context.
 3. De werkwijze wordt grotendeels bepaald door de principes van de emanciperende hulpverleing:
  mensen leren, ook elkaar, hoe het leven in eigen hand te nemen en hoe aan verandering
 4. Er is geen kenmerkende werkwijze. In het aanbod van groepen zijn zowel cognitief georiënteerde
  groepen, belevings- en ervaringsgeoriënteerde groepen als gedrags- en vaardigheidsgeoriënteerde
  groepen te onderscheiden. Afhankelijk van het type groep worden verschillende toegespitste
  werkwijzen gebruikt.
 5. Anders namelijk:

 

 De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt: aantal  
 1. Mbv groepservaringen veranderingsprocessen bewerkstelligen      9
 3. Volgens principes van emanciperende hulpverlening   8
 2. Bevorderen van persoonlijke mogelijkheden in wisselwerking   6
 4. Geen kenmerkende werkwijze   5
 5. Anders, namelijk ...   1 

De helft van de respondenten geeft aan dat met name de groepservaringen relevant zijn voor het op gang brengen van psycho-sociale veranderingsprocessen. In het verlengde ervan stellen vrijwel evenveel respondenten dat mensen door de groep vooral leren hoe ze het leven weer in eigen hand kunnen nemen en hoe ze aan verandering kunnen werken: de principes van de emanciperende hulpverlening.

 

Wat is uw antwoord ?
Lever via onderstaande optie uw bijdrage. De webmaster zal uw bijdrage vervolgens verwerken in bovenstaande overzicht.