U bent hier

Wat zijn de werkzame factoren van het GMW ?

Mogelijk werkzame factoren van het groeps(maatschappelijk) werk zijn:

 1. Betrokkenheid van groepsleden en degene die de groep leidt
 2. Gelijkwaardige manier van omgaan met elkaar
 3. Ruimte krijgen voor inbreng
 4. Inzicht verkrijgen in de problematiek en mogelijkheden tot gedragsverandering
 5. Herkenning en erkenning van overeenkomstige problemen
 6. Het leren van elkaar d.m.v. feedback, ervaringen, informatie, interactie
 7. Het experimenteren met nieuw gedrag vanuit een veilige leeromgeving
 8. Structuur
 9. Groepscohesie
 10. Hoop
 11. Humor
 12. Voorbeeldgedrag van de groepswerker
 13. Gemeenschappelijke bewustwording van de context waarbinnen de eigen problematiek tot uitdrukking komt
 De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt:

  1,2 & 3 

 belangrijk 

    7, 8 & 9 

niet belangrijk

  1. Betrokkenheid van groepsleden en groepswerker      15         0 
  2. Gelijkwaardige manier van omgaan met elkaar      10         1
  3. Ruimte krijgen voor inbreng            13         1
  4. Inzicht verkrijgen in de problematiek en mogelijkheden        16         1 
  5. Herkenning en erkenning van problemen      16         0 
  6. Het leren van elkaar d.m.v. feedback, ervaringen, enz.      17         0 
  7. Het experimenteren vanuit een veilige leeromgeving      16         0 
  8. Structuur      11         0 
  9. Groepscohesie      11         0 
 10. Hoop      10         1 
 11. Humor      10         3 
 12. Voorbeeldgedrag van de groepswerker      11         3 
 13. Gemeenschappelijke bewustwording van de context      10         0 

De genoemde factoren blijken allemaal werkzame factoren voor een groep. Het leren van elkaar d.m.v. feedback scoort het hoogst, maar alle factoren blijken door meer dan de helft van de respondenten genoemd als belangrijke werkzame factor. 
Zie ook: Wat werkt ?

Wat vindt u ?
Geef in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk aan welke factoren volgens ú werkzaam zijn.
1 = erg effectief ---- 9 = nauwelijks relevant
De webmaster zal uw bijdrage vervolgens verwerken in bovenstaande overzicht.