U bent hier

Wat zijn de effecten van het GMW ?

Wat zijn volgens u de effecten van groepsmaatschappelijk werk ?     (Zie ook  Wat werkt ? )
Geef in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk aan welke effecten groepsmaatschappelijk werk
volgens u heeft: 1 = bijzonder relevant - 9 = nauwelijks relevant

  1. Op een andere wijze om kunnen gaan met de problemen
  2. Meer vertrouwen in eigen mogelijkheden
  3. Gevoel van erkenning
  4. Geleerd dat altruïsme, positieve effecten voor jezelf kan hebben
  5. Groepscohesie. Het ervaren van acceptatie en verbondenheid
  6. Universaliteit. Herkenning van overeenkomstige ervaringen en problemen
  7. Leren van elkaar door onderlinge communicatie en feedback
  8. Geleerd de kracht van het uiten van je emoties te herkennen en in te zetten
  9. Geleerd ook anderen te ondersteunen en adviseren
  10. Meer zelfinzicht door herkenbaar verwoorden door anderen

       De antwoorden (tot dusver 18) verwerkt:

  1,2 & 3  

4,5 & 6 

    7, 8 & 9 

  1. Op een andere wijze om kunnen gaan met de problemen      14     2         1 
  2. Meer vertrouwen in eigen mogelijkheden      14     1         1
  3. Gevoel van erkenning      15     2         1
  4. Geleerd dat altruïsme, positieve effecten voor je kan hebben      6     8         3 
  5. Groepscohesie, ervaren van acceptatie en verbondenheid      12     5         0 
  6. Universaliteit. Herkenning van overeenkomstige ervaringen      14     2         2 
  7. Leren van elkaar door communicatie en feedback      17     1         0 
  8. De kracht van het uiten van emoties herkennen en inzetten      15     1         0 
  9. Geleerd ook anderen te ondersteunen en adviseren      13     4         1 
 10. Meer zelfinzicht door herkenbaar verwoorden door anderen      14     4         0 

De effecten van groepsmaatschappelijk werk, zijn blijkens de resultaten goed verwoord in de antwoorden. Met uitzondering van het antwoord dat deelnemers leren dat altruïsme positieve effecten voor je kan hebben, zijn de antwoorden door een ruime meerderheid benoemd als belangrijke effecten. Voor de assertiviteitsgroepen, die vrijwel in elke regio draaien, is altruïsme geen factor die nog geleerd moet worden. Voor andere groepen als een groep voor  daders van seksueel geweld, is deze factor wellicht van groter belang.

Wat vindt u ?
Geef in volgorde van belangrijk naar minder belangrijk aan welke effecten groepsmaatschappelijk werk volgens ú aan te wijzen zijn: 1 = bijzonder relevant ---- 9 = nauwelijks relevant
De webmaster zal uw bijdrage vervolgens verwerken in bovenstaande overzicht.