U bent hier

Twee of meer gelijktijdige hulpverleningstrajecten

Groepsgewijze begeleiding naast individuele of systeemgerichte begeleiding ?
 

1. In welke situaties kan een groepsgewijze begeleiding naast individuele of systeemgerichte begeleiding plaatsvinden

Uitgangspunt kan zijn: stoppen met individuele/systeemgericht begeleiding zodra iemand aan een groep deelneemt. Zodat de cliënt zich in de hulpverlening op één punt kan concentreren en de lastige items niet "verschuiven" naar de hulpverlener waar ze later die week nog naar toe zullen gaan.

In sommige gevallen kunnen beide vormen van begeleiding naast elkaar plaatsvinden:
- Wanneer beide vormen van begeleiding zich op twee verschillende problemen richten. Voorbeeld: iemand heeft ondersteuning nodig richting aanpak van schulden (b.v.budgetteren), dan kan dat naast groepsbegeleiding gericht op vergroten van assertiviteit. Of: iemand volgt een cursus Werken aan werkstress en heeft daarnaast wat begeleiding nodig inzake problemen met de kinderen.
- Soms is het ter ondersteuning juist erg nuttig wanneer een cliënt zowel individueel als groepsgewijze begeleiding krijgt. In de groep krijgen mensen namelijk meer gelegenheid om met iets meer afstand (van hun eigen probleem) naar hun hele gedrag te kijken en daarbij ondersteuning te ondervinden van anderen met soortgelijke problemen/ervaringen en hun oplossingen te horen. Zie ook overige voordelen van het groepswerk.
- Begeleiding op beide fronten, groep en individueel/systeem, kan elkaar juist ook ondersteunen. Iemand begeleiden bij financiële problematiek kan iemand helpen met meer aandacht en ruimte deel te nemen aan bijv. een assertiviteitstraining. Immers, als je heel erg in de spanningen zit over je financiën, kun je ook niet optimaal profiteren van de groep. Het kan ook ondersteunend zijn als je wat pedagogische adviezen richting je kinderen krijgt (richting "inhoud") en je leert in diezelfde tijd "hoe" je bepaalde dingen het beste kunt zeggen.
- Als een deelnemer van een groep erg in beslag genomen wordt door eigen emoties kan een individueel contact cliënt helpen om daarna weer voldoende aandacht te hebben voor deelname aan de groep. Tegelijkertijd wordt de groep daarmee ook behoedt voor te sterke emoties en persoonlijke verhalen (indien dit niet wenselijk is).
- Een ander argument is ……     mail uw argumentatie ter aanvulling.

2. Onder welke voorwaarden groepsgewijze begeleiding naast individuele of systeemgerichte begeleiding plaats kan vinden:
- Cliënt is voldoende in staat zich in te blijven zetten voor beide begeleidingstrajecten.
- De twee begeleidingsvormen dienen elkaar te ondersteunen.
- De verschillende hulpverleners zijn van elkaars doelstellingen en werkwijze op de hoogte. Begeleiding kan dan op elkaar wordt afgestemd waardoor voor de cliënt beide begeleidingsvormen op elkaar aansluiten.
- Een andere voorwaarde is ……     mail uw voorwaarde ter aanvulling. 

3. Welke aandachtspunten in ogenschouw nemen in dergelijke situaties?
- Met cliënt goede werkafspraken maken; heel duidelijk doelen van beide begeleidingsvormen overeenkomen en laten uitwisselen tussen de verschillende begeleiders.
- In de gaten blijven houden of cliënt in staat blijft zich voldoende in te zetten voor beide begeleidingstrajecten.
- Voorkomen dat de lastige items niet ‘verschuiven’ naar de hulpverlener waar ze later die week nog naar toe zullen gaan.

- Een andere aandachtspunt is ……         mail uw aandachtspunt ter aanvulling.