U bent hier

Methoden en technieken afstemmen op de groep

De methode, technieken en interventies dienen afgestemd te worden op de problematiek, het doel én de doelgroep. Een rouwgroep voor oudere mensen vraagt vanzelfsprekend een andere aanpak dan een assertiviteitstraining voor jongvolwassenen. Ook de fase waarin de groep verkeerd is een belangrijk uitgangspunt in het kiezen van je interventies.Het programma, de begeleidingsstijl, de methode en werkvormen, technieken en interventies dienen dus afgestemd te worden op de doelgroep enerzijds, het thema en het doel van de groep anderzijds en de fase van de groep. Daarvoor is het ook van belang te weten waar je het accent in de groep op wilt leggen. Anders geformuleerd, voor welk type groep kies je: een cognitief georiënteerde groep, een belevings- en ervaringsgeoriënteerde groep of een gedrags- en vaardigheidsgeoriënteerde groep ?

Een mooi overzichtsartikel wat hierop aansluit is het artikel Integrale procesbegeleiding van groepen van Wim Goossens

In den lande zijn voor vele verschillende groepen, cursussen en trainingen reeds specifieke draaiboeken ontwikkeld die middels deze website opgevraagd kunnen worden. Uit deze draaiboeken valt veelal te destilleren vanuit welke visie en met welke methode hoofdzakelijk gewerkt wordt.