U bent hier

Draaiboeken

Draaiboeken van groepen, cursussen en trainingen 

Middels deze site willen we een uitwisseling van draaiboeken en cursusmateriaal stimuleren om een tweetal redenen:

 1. Kennis delen en daarmee voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. 
  Dit helpt o.a. om gemeenschapsgelden - zoals bv. gemeentelijke subsidies - meer efficiënt te besteden.
 2. Ervaringen uitwisselen die een bijdrage kunnen leveren aan verdere methodiekontwikkeling.

Om genoemde uitwisseling en ontwikkeling te stimuleren stellen wij voor dat de ontvanger van een draaiboek als tegenprestatie de ervaringen en bevindingen met het materiaal terugkoppelt aan diegene die het materiaal geleverd heeft.

Hieronder staan de gegevens van de instellingen die tot dusver gereageerd hebben op de landelijke inventarisatie van de NVMW met medewerking van de MO-groep. Wijzigingen of aanvullingen kunnen naar de NVMW gemaild worden, waarna ze verwerkt zullen worden in onderstaand overzicht.
De in het overzicht genoemde contactpersonen kunnen per mail of telefonisch benaderd worden over het beschikbare materiaal voor deelnemers en/of begeleiders.

 1. Algemeen Maatschappelijk Werk
 2. Bedrijfsmaatschappelijk Werk
 3. Geestelijke gezondheidszorg
 4. Gehandicapten
 5. Jeugdzorg
 6. Medisch Maatschappelijk Werk
 7. Revalidatie maatschappelijk werk
 8. Schoolmaatschappelijk Werk
 9. Verpleeghuis maatschappelijk werk

Attentie !
Voor het organiseren van jonge moedergroepen is materiaal ontwikkeld. Het resultaat is een praktijkmap en de website 'Heft in eigen hand'  waarmee deze jonge moedergroepen georganiseerd kunnen worden. Het bijzondere is dat bezoekers alle benodigde informatie voor het opzetten en geven van deze groepen gratis kunnen printen vanaf deze website ! Op deze manier kan elke begeleider zijn eigen praktijkmap van de site halen. Een mooi voorbeeld van het delen van kennis. Hopende dat dit goede voorbeeld vervolg zal krijgen op andere thema's.

Reacties

Beste collega,

In het kader van WNS en groepen bekijken wij in Amsterdam Noord of wij in het maatschappelijk werk een wachtlijsgroep willen starten.

Zijn er die hiermee ervaring hebben en/of in het bezit zijn van een draaiboek?

Ik kom graag met je in contact.

Vriendelijke groet, mieke rook.