U bent hier

Draaiboeken voor groepen in het SMW

Middels deze site willen we een uitwisseling van draaiboeken en cursusmateriaal stimuleren om een tweetal redenen:

  1. Voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. Dit helpt o.a. om overheidsgelden (bv. gemeentelijke subsidies) meer efficiënt te besteden.
  2. Ervaringen uitwisselen wat een bijdrage zal leveren aan verdere methodiekontwikkeling. Om genoemde uitwisseling en ontwikkeling te stimuleren stellen wij voor dat de ontvanger van een draaiboek als tegenprestatie de ervaringen en bevindingen met het materiaal terugkoppelt aan diegene die het materiaal geleverd heeft.

Hieronder staan de gegevens van de instellingen die tot dusver gereageerd hebben op de landelijke inventarisatie van de NVMW. Wijzigingen of aanvullingen kunnen onderaan de pagina worden toegevoegd. 
De in het overzicht genoemde contactpersonen kunnen per mail of telefonisch benaderd worden over materiaal voor deelnemers en/of begeleiders.

Naam instelling 
+ websitelink

Contactpersoon 
voor het GMW

Aanbod van groepen
Draaiboek voorhanden, tenzij anders vermeld

SBO het Palet 

Weert

Ria Stakenborg

0495 - 75 02 00

Kofieavond-groep rondom autisme (geen draaiboek)
Struktuurgroepen (geen draaiboek)
Parallel-groep (geen draaiboek)

St. Het Maatman
SO en VSO

Enschede

Marja Kok
schoolmw-er
 
053 - 480 17 75

Autigroepen (geen draaiboek)
Groepslogopedie gecombineerd met SoVa (geen draaiboek)
Ouderavonden (geen draaiboek)

Laurentius School - SBO

Delft

Anke v.d. Valk
schoolmw-er 

015 - 257 01 90

Oudercursus “Opvoeden zo” 
Oudercursus “Pad”
Sova cursus voor SBO leerlingen

Is de weergegeven informatie niet (meer) correct of ontbreekt de informatie van uw instelling?
Maak dan gebruik van onderstaande optie !
Bij voorbaat dank voor uw medewerking !