U bent hier

Delen van kennis & kennismanagement

Delen van kennis kan op velerlij manieren; meer hierover op ons overzicht.

Een van de doelstellingen van deze website is de uitwisseling mogelijk maken / en het delen en vergroten van kennis en van beschikbaar materiaal - zoals draaiboeken voor groepen en cursussen. Bij deze nodigen we u dan ook uit hieraan mee te doen. Surf daarvoor ook eens naar Draaiboeken
Mocht uw instelling hier bezwaar tegen hebben dan kunt u wellicht gebruik maken van onderstaande informatie.

De brancheorganisaties ActiZ en GGD Nederland stimuleren dat er in de sector jeugdgezondheidszorg bewuster en meer kennis wordt gedeeld. Daartoe hebben zij een brochure uitgegeven met de titel: Samen delen, samen wijzer, over beter kennis delen in de jeugdgezondheidszorg. Deze brochure is in grote lijnen herkenbaar voor andere sectoren; van jeugdzorg en maatschappelijk werk tot reclassering en welzijnswerk voor ouderen.
In de brochure wordt gekeken naar kennis delen tussen collega’s op de werkvloer vanuit een professioneel perspectief (hoofdstuk 1). Maar ook naar kennis delen binnen de organisatie, vanuit een  (kennis)managementperspectief (hoofdstuk 2). Ook wordt ingegaan op het belang om kennis delen gezamenlijk te organiseren; lokaal, regionaal en landelijk (hoofdstuk 3).
Doel van deze brochure is op de eerste plaats om kennis delen onder de aandacht van professionals en managers te brengen. En hen enthousiast te maken om het delen van kennis, binnen en buiten de organisatie, naar een hoger plan te tillen. De teksten worden gelardeerd met diverse tips vanuit het kennismanagement. Tips die voor professionals en organisaties die – hoe goed ze ook al draaien met kennis delen - gebruikt kunnen worden om zich aan te toetsen.
Kortom: Wat gaat er goed en wat kan er beter met kennis delen? Weten we van elkaar wie welke bijzondere kennis heeft? Wordt kennisverwerving gewaardeerd? Hoe koppelen we kennis terug naar collega’s? Hoe en waar zoeken we kennis op? Hoe ontwikkelen en onderhouden we onze vakkennis, onze professionaliteit? En wat doet het management aan het ondersteunen en prikkelen van dat kennis delen?

Wanneer u meer wilt weten over kennis delen of hierbij ondersteuning wenst kijk dan vooral eens op de site van de auteur van deze brochure, Jaap Buitink:  www.buitinkbeleidsadvies.nl

 

 

Bijlage Grootte
Brochure kennis delen.pdf 791.72 KB