U bent hier

Kennis delen / vergroten

Hieronder een indeling van manieren waarop het mogelijk is kennis te delen in het algemeen en rondom groepsmaatschappelijk werk in het bijzonder:

  1. Voor de hand liggend is het geschreven woord in boeken, artikelen of op het internet zoals deze website en andere relevante websites. En natuurlijk niet te vergeten de nieuwsbrief, in de tegenwoordige tijd veelal per email.
  2. Daarnaast is beeldmateriaal (beeld en geluid) een uitermate geschikte manier om kennis op een levendige manier beschikbaar te stellen. Beeldmateriaal over groepsmaatschappelijk werk is ons helaas (nog) niet bekend.
  3. Verder kan kennis tijdens workshops, studiemiddagen, trainingen of kortdurende opleidingen, intervisie of supervisie uitgewisseld worden.

De manier beschreven onder punt 1. en 2. zijn te beschouwen als eenrichtingsverkeer van informatie-overdracht.
De manieren beschreven onder punt 3. bieden meer mogelijkheid voor tweerichtingsverkeer van kennis delen en daarmee bieden ze dus meer mogelijkheden voor een dialoog.
 Hierbij dient overigens opgemerkt te worden dat met Web 2.0 - de huidige tweede fase in de ontwikkeling van het World Wide Web - er een platform ontstaan is waarmee veel meer de dialoog plaats kan vinden dan voorheen. Voorbeelden hiervan zijn Linkedin, CasusConsult, en andere interactieve websites waar bezoekers elkaar kunnen informeren en op elkaar kunnen reageren. 
Uiteraard heeft ook deze website diverse pagina's waarop u - ingelogd - uw bijdrage kunt leveren, wat we uiteraard zeer op prijs stellen !!!