U bent hier

Landelijke inventarisatie van draaiboeken

NVMW inventariseert groepswerk

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijke Werkers (NVMW) inventariseert het groepsmaatschappelijk werk in Nederland. De NVMW doet dit in het kader van de website www.groepsmaatschappelijkwerk.nl  De NVMW ondersteunt deze website. Het Pluspakket AMW van de MOgroep is blij met dit initiatief van de NVMW. In dat kader heeft de MO-groep haar leden de volgende tekst hierover + vragenlijst toe laten komen.
Mocht u zelf hierop nog niet gereageerd hebben dan nodigen we u bij deze alsnog uit te reageren op onderstaande oproep.

Aan de manager / coördinator van het groepsmaatschappelijk werk,

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers heeft sinds kort een enthousiaste groep maatschappelijk werkers bij elkaar, die groepswerk geven. Zoals zo vaak leek het ons niet zinnig overal in den lande apart het wiel uit te vinden en bedachten we dat het slim is ervaringen en draaiboeken e.d. te koppelen. Han Baeten een van onze leden, werkzaam bij Versa, zette de website www.groepsmaatschappelijkwerk.nl op en inventariseerde daar al een aantal groepen .

Nu wil de NVMW graag inzicht geven via de genoemde website, in de groepen die er draaien en de mogelijkheden om daarover contact te leggen, zodat andere instellingen gebruik kunnen gaan maken van de opgedane ervaringen, door contact met elkaar te zoeken of draaiboeken uit te wisselen.
Uiteindelijk willen we de website ook voorzien van relevante inhoudelijke informatie over het groepswerk en de dilemma's en vragen die daarin spelen.
In dit kader willen we een overzicht maken van de groepen die door de diverse AMW-instellingen aangeboden worden.
We stellen het erg op prijs als u ons via de mail (zie onderstaand mailadres van de NVMW) een reactie wilt geven op onderstaande vragen.

1. Naam van de instelling:
Website-adres van de instelling:

2. Wie is binnen uw instelling verantwoordelijk voor het groepsmaatschappelijk werk ?
Naam:
Tel.nr.:
Emailadres:
Is dat ook de contactpersoon voor het groepsmaatschappelijk werk?

3. Aanbod van groepen vanuit het maatschappelijk werk:
Wilt u per groep aangeven of een draaiboek aanwezig is.
-
-
-

4. Opmerkingen / vragen:  

5. Gaat u akkoord met vermelding van deze groepen op de website  www.groepsmaatschappelijkwerk.nl

Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Will van Genugten
NVMW
030 2948603
wvangenugten@nvmw.org