U bent hier

Maatschappelijk werk in revalidatiecentra

Middels deze site willen we een uitwisseling van draaiboeken en cursusmateriaal stimuleren om een tweetal redenen:

  1. Voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. Dit helpt o.a. om overheidsgelden (bv. gemeentelijke subsidies) meer efficiënt te besteden.
  2. Ervaringen uitwisselen wat een bijdrage zal leveren aan verdere methodiekontwikkeling. Om genoemde uitwisseling en ontwikkeling te stimuleren stellen wij voor dat de ontvanger van een draaiboek als tegenprestatie de ervaringen en bevindingen met het materiaal terugkoppelt aan diegene die het materiaal geleverd heeft.

 

Hieronder staan de gegevens van de instellingen die tot dusver gereageerd hebben op de landelijke inventarisatie van de NVMW met medewerking van de MO-groep. Wijzigingen of aanvullingen kunnen onderaan de pagina worden toegevoegd. De in het overzicht genoemde contactpersonen kunnen per mail of telefonisch benaderd worden over materiaal voor deelnemers en/of begeleiders.

Naam instelling 
+ link naar de website

Contactpersoon 
voor het GMW

Aanbod van groepen
Draaiboek voorhanden, tenzij anders vermeld

Revalidatiecentrum
Blixembosch

Eindhoven

Liesbeth Leijtens

040 - 264 2742

Ervaringsgerichte Sociale vaardigheidstraining 
Groep voor partners van NAH patiënten
Groep voor Whiplash patiënten
RET voor hartpatiënten
Voorlichtingsgroepen:NAH, HART enz