U bent hier

Draaiboeken voor groepen in het Medisch Maatschappelijk Werk

Groepsmaatschappelijk werk in het Medisch Maatschappelijk Werk?
Meer informatie hierover vindt u in de powerpointpresentatie over het groepsmaatschappelijk werk binnen ziekenhuizen.
De NVMW heeft in 2010 laten onderzoeken of er sprake is van een toename aan groepswerk binnen het medisch maatschappelijk werk in Nederlandse ziekenhuizen, zie deze Inventarisatie en behoefteschets ten aanzien van groepswerk in het medisch maatschappelijk werk.
De NVMW wilde het onderzoek van 2010 een vervolg geven middels een nieuw afstudeeronderzoek waarbij de focus ligt op het concretiseren van de aanbevelingen vanuit het vorige onderzoek. In 2012 is dit afstudeeronderzoek afgerond, waarbij de centrale vraag was ‘’Wat is er nodig om de vraag van medisch maatschappelijk werkers en het aanbod van de NVMW met betrekking tot het medisch maatschappelijk groepswerk beter op elkaar af te stemmen?’’ Zie het bijbehorende onderzoeksrapport 'De aansluiting van vraag op aanbod'.

Ons uitgangspunt is om middels deze site een uitwisseling van draaiboeken en cursusmateriaal te stimuleren om
- Te voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. Deze uitwisseling draagt overigens ook bij aan een meer efficiente besteding van de kosten voor de gezondheidszorg.
- Ervaringen uitwisselen wat een bijdrage zal leveren aan verdere methodiekontwikkeling. Om genoemde uitwisseling en ontwikkeling te stimuleren stellen wij voor dat de ontvanger van een draaiboek als tegenprestatie de ervaringen en bevindingen met het materiaal terugkoppelt aan diegene die het materiaal geleverd heeft.

Hieronder staan de gegevens van de instellingen die in een eerder stadium gereageerd hebben op een landelijke inventarisatie van de NVMW.
Wijzigingen of aanvullingen kunnen onderaan de pagina worden toegevoegd.
De in het overzicht genoemde contactpersonen kunnen per mail of telefonisch benaderd worden over materiaal voor deelnemers en/of begeleiders.

Naam ziekenhuis Contactpersoon Aanbod van groepen

UMC St. Radboud

Mart Geven

024 - 361 39 69

Vrouwen met BRCA1 en BRCA2 mutaties
BRCA1 en 2 mutaties zijn erfelijke genen die coderen voor erfelijke borst- en eierstokkanker op jonge leeftijd met een hoog risico. Bijeenkomsten in een cyclus van 8 bijeenkomsten, gehouden 1x per maand. Inhoud: afwisselend informatieverstrekking door medisch specialisten (oncogeneticus, internist, gynaecoloog, chirurg, plastisch chirurg) met als doel voor de deelneemsters en partners om tot een keuze te kunnen komen voor preventieve verwijdering van de borsten en /of eierstokken of onder controle te blijven. De bijeenkomsten na iedere info-bijeenkomst zijn voor de vrouwen alleen, zonder partner om emoties te ventileren, gevoelens op een rijtje te krijgen en onderling tot uitwisseling te kunnen komen. De bijeenkomsten zijn dus: info, gespreksgroep, info, gespreksgroep etc.

Groep voor ouders die een zwangerschap hebben moeten afbreken wegens ernstige (erfelijke) afwijkingen bij de foetus.
Doel is rouwverwerking. (Deze groep is nog in ontwikkeling)

Groepen voor partners van Huntingtonpatiënten
In samenwerking met een patiëntenvereniging afwisselend in verschillende plaatsen in het land. Frequentie per groep: in totaal 8 bijeenkomsten, 1x per maand. Financiering door de patiëntenvereniging. Expertise komt wel vanuit UMC St Radboud. Doel: leren omgaan met een partner die een ziekte heeft die een lichamelijke , geestelijke en psychische achteruitgang met zich meebrengt.

 

 

 

Bijlage Grootte
Medisch GMW.ppt 922.5 KB
Groepswerk binnen het MMW.pdf 479.44 KB
Groepswerk binnen het MMW - Bijlagen.pdf 177.11 KB
GMW binnen MMW - onderzoek.pdf 142.35 KB