U bent hier

Groepsgewijs aanbod vanuit het Bedrijfsmaatschappelijk Werk

In de Modulen voor arbeidsgerelateerde problematiek zijn modulebeschrijvingen voor groepen rondom arbeidsgerelateerde problematiek opgenomen.
Op bladzijde 23 t/m 28 van 'De modulen van het BMW' staan de trainingsmodulen en teambegeleidingsmodulen uitgeschreven.

Modulen zijn een manier om het aanbod van een beroepsgroep of deelsector transparant te maken. Modulen zijn op te vatten als ‘hulp- of dienstverleningseenheden’ die met elkaar de bouwstenen vormen voor het totale hulp- en dienstverleningsaanbod van een organisatie of beroepsgroep. De door MOVISIE (voorheen NIZW) landelijk ontwikkelde modulen zijn volgens een vaste structuur geschreven en onderling op elkaar afgestemd en worden ondersteund door de NVMW.. De landelijk ontwikkelde modulen vormen zo een solide basis, die organisaties kunnen aanpassen aan hun lokale situatie. Modulen omvatten in 1 A4 een omschrijving van doel, doelgroep, duur / frequentie, setting, activiteiten / werkwijzen en randvoorwaarden.  Meer informatie over modulen, als manier om uw aanbod transparant te maken vindt u op de website van MOVISIE. U kunt daar meer lezen over wat modulen zijn , hoe en waarvoor u modulenbeschrijvingen kunt gebruiken en informatie over de relatie tussen modulen en een aantal actuele ontwikkelingen.  

Draaiboeken

Middels deze site willen we een uitwisseling van draaiboeken en cursusmateriaal stimuleren om een tweetal redenen:
1.  Voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet gaan uitvinden. Deze uitwisseling draagt tevens bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering; minder tijds- en daarmee kosteninvestering in ontwikkeling van draaiboeken en cursusmateriaal. 
2.  Ervaringen uitwisselen wat een bijdrage zal leveren aan verdere methodiekontwikkeling.

Om genoemde uitwisseling en ontwikkeling te stimuleren hebben we in onderstaand overzicht contactpersonen toegevoegd met hun mailadres en telefoonnummer. U kunt hen zelf benaderen voor verdere informatie. Bij eventuele uitwisseling van cursusmateriaal stellen wij voor dat de ontvanger van cursusmateriaal als tegenprestatie de ervaringen en bevindingen met het materiaal terugkoppelt aan diegene die het materiaal geleverd heeft.
Hieronder staan de gegevens van de bedrijven die tot dusver gereageerd hebben op de landelijke inventarisatie vanuit de NVMW.
Wijzigingen of aanvullingen kunnen onderaan de pagina worden toegevoegd.

 

Naam bedrijf of instelling

Contactpersoon

Aanbod van groepen (+ aantal bijeenkomsten)

Balanslevenwerk

Regina Zijp-Svestka
06 44 62 29 85

MBTI in teams - 2
Communicatie en zo - 4
Communicatie in teams - 3
Leren omgaan met stress - 9
Sociale Vaardigheden - 7
Verzuimtraining - 2

ING - HRN/Health & Safety Department

Vincent Polak
06 - 46 73 07 50

Verandering InZicht - 20
Werkstress en Balans - 3

SwiRo

Anet Roes
06 - 15 89 37 75

Omgaan met schokkende gebeurtenissen (workshops voor leidinggevende rondom stress)
Kennismaking met de Stad van Axen (workshop)
Training: opleiden van medewerkers voor bedrijfsopvangteams (opvang en nazorg)
Training mentale weerbaarheid bij agressie
Training Teamsamenwerking op basis van de Stad van Axen
Overdrachtstraining voor professionals om zelf te kunnen werken met de Stad van Axen

 

 

 

Welke groep / training geeft u als bedrijfsmaatschappelijk werker ?
De opsomming van mogelijke groepen en trainingen die bedrijfsmaatschappelijk werkers geven vullen we graag aan met de groep of training waar ú ervaring mee heeft ! 
Middels onderstaande optie kunt u een bijdrage hieraan leveren. Wij zullen uw aanvulling daarna zsm toevoegen aan bovenstaand overzicht.
Bij voorbaat dank voor uw aanvulling !