U bent hier

Groepsmaatschappelijk werk: een uitdaging

een training voor maatschappelijk werkers

Op 15 april 2010 vond deze trainingsdag voor de tweede maal plaats. Crica 80 maatschappelijk werkers namen deel aan deze trainingsdag om meer te leren over het werken met groepen. Deelnemers hebben tijdens deze trainingsdag de dynamiek van de groep kunnen ervaren en tegelijkertijd de kans gekregen om zelf te oefenen met het sturen van het proces. Door de interactieve werkvorm konden deelnemers veel oefenen en feedback ontvangen van deskundigen.

Bedoeling van deze interactieve training was dat de deelnemers antwoorden op de volgende vragen zouden krijgen:
· Waar moet ik aan denken bij het starten van een groep?
· Hoe begeleid ik een groepsproces en –discussie in een beginnende groep?
· Welke interventies zijn passend in een beginnende groep?
· Welke groepsprocessen spelen er en hoe ga ik hier mee om? (groepsdynamica)
· Hoe ga ik om met weerstand en ander ineffectief gedrag?
· Welke begeleidingsstijl heb ik en hoe kan ik de effecten hiervan vergroten?

Na inschrijving kregen deelnemers het artikel  'Integrale procesbegeleiding van groepen' thuisgestuurd als voorbereiding voor deze trainingsdag.
Hieronder het programma van de trainingsdag, voorzien van diverse verslagen en interessante informatie.

Het programma

1. Ontvangst en opening door Magteld Beun van de NVMW

2. Plenaire start met een interactieve aftrap door Loes Jacobs

3. Inleiding over De kracht van de groep. 
Wim Goossens gaf een inleidend college hierover waarin de volgende onderdelen aan de orde zijn gekomen:
· Plaatsbepaling van het Groepsmaatschappelijk Werk;
· Soorten Groepen;
· Doelen en
· Welke processen (fases) kom je dan tegen.
Zie voor meer informatie vooral ook de hierbij gebruikte powerpointpresentatie   (te openen in Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007)

4. Training deel 1, Fenomenen in een beginnende groep.
De groep werd in opgedeeld in 5 kleinere groepen, die verder aan de slag gingen met een van de 5 trainers, te weten Han Baeten, Wim Goossens, Loes Jacobs, Sander Muntz en Lea Schellekens.
Aandacht werd besteed aan manieren van kennismaken in de groep, ervaringen in groepen en de rol van de begeleider. In dit kader zijn een aantal documenten uitgereikt waaronder een checklist te gebruiken in de voorfase van de groep, en een mogelijke agenda voor een eerste bijeenkomst van de groep.

5. Plenaire start na de lunch met een inleiding door Wim Goossens over het onderwerp Interveniëren. 
Zie ook de door Wim hierbij gebruikte powerpointpresentatie    (te openen in Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007)

6. Training deel 2, Interveniëren
De groep werd opnieuw opgedeeld in de kleinere groepen, die hierover met hun eigen workshopleider aan de slag gingen.

Als afsluiting werd de deelnemers gevraagd het evaluatieformulier in te vullen. Zie de uitkomst van deze evaluaties.