U bent hier

Draaiboeken

Wanneer voor een bepaalde groep, cursus of training alles op bovenstaande wijze doordacht en uitgeschreven is heb je de nodige ingrediënten voor een mooi draaiboek.

Vele instellingen hebben (groeps)maatschappelijk werkers die zo actief zijn geweest hun werkwijze aan het papier toe te vertrouwen. Hiermee zijn veel verschillende draaiboeken ontstaan; de een uitgebreider dan de ander. Variërend van een summiere beschrijving van het programma van de verschillende bijeenkomsten tot een meer uitgebreid draaiboek waarin ook bovenbeschreven items verwerkt zijn.

Hieronder de ingrediënten voor een vrij volledig draaiboek:

ACHTERGRONDINFORMATIE

1.    Inleiding
1.1. Inhoud en opzet van dit draaiboek
1.2. Onderwerp waar het over gaat
1.3. Legitimatie van dit groepsaanbod
1.4. Begeleidingsmethode(n )
1.4. Plaatsbepaling van de groep/cursus

2.    De groep of cursus
2.1. Doelen en opzet
2.2. Onderzoek naar effecten
2.3. Kenmerken en ervaringen van de deelnemers

3.    Organisatie en uitvoering
3.1. Doelstellingen
3.2. Organiseren en implementeren van
3.3. De begeleiders: wie en welke taken
3.4. Werving van de deelnemers
3.5. Selectiecriteria en intakegesprekken
3.6. Uitvoering
3.7. Evaluatie en nazorg

4.    Literatuur

DRAAIBOEK
Programma bijeenkomst 1
Programma bijeenkomst 2
Programma bijeenkomst 3
etc. etc.

BIJLAGEN
- Checklist kwaliteit uitvoering groep/cursus
- Verklaring deelname
- Tekst voor wervingsfolder
- Checklist intake
- Vragenlijst intake
- Meetinstrument
- Logboek
- Verdere informatie