U bent hier

Groepsdynamische processen

In elke groep heeft u te maken met een groepsontwikkeling en groepsdynamische processen, of u daar nu bewust op aanstuurt of niet.
Daarom is het van belang dat u zich daarvan bewust bent en daar waar mogelijk of nodig constructief op in te spelen of op te anticiperen middels de gekozen interventies en werkvormen. Hoe u interventies en uw leiderschapsstijl kunt afstemmen op de fase van groepsontwikkeling kunt u nalezen in het overzichtsartikel Integrale procesbegeleiding van groepen van Wim Goossens.

Hieronder enkele onderwerpen die samenhangen met groepsdynamische processen waar u hoe dan ook mee te maken krijgt:

  1. Groepsontwikkeling
  2. 'Wat als ....' - situaties
  3. ...........

Meer lezen over groepsdynamica, kijk dan op onze Literatuurlijst - punt 3 - voor relevante literatuurverwijzingen.
U kunt zich hierop ook laten scholen. Zie hiervoor Scholingsmogelijkheden - punt 1.