U bent hier

Intake

Vaak worden potentiële deelnemers voor een groep verwezen door een collega-maatschappelijk werker. Men mag dan veronderstellen dat betreffende collega onderzocht heeft of cliënt bij het maatschappelijk werk aan het goede adres is én dat cliënt baat kan hebben bij deelname aan de groep of cursus waar hij/zij naar verwezen is, uitgaande van de indicaties en contra-indicaties voor het groepsmaatschappelijk werk.

Waarom dan nóg eens een intake doen vooraf aan deelname aan de groep of cursus?

Een aantal argumenten vóór en tégen willen we met u als lezer verzamelen. Zodat u op grond van deze opsomming zelf een weloverwogen keuze kunt maken om vooraf aan deelname iedere deelnemer nog individueel te zien en spreken.
Overigens wordt in de praktijk ook nogal eens gesproken over een kennismakingsgesprek of doelstellend gesprek waarmee het verschil aangegeven wordt met een standaard intake.

Een intake vooraf aan deelname aan de groep / cursus

 is van belang vanwege de volgende redenen:  is niet nodig of zelfs ongewenst omdat:
  • verwijzende collega kent de inhoud van de groepsbijeenkomsten mogelijk onvoldoende om een gedegen afweging te kunnen maken;
  • dit gesprek vormt tevens een wederzijdse kennismaking tussen begeleider en deelnemer;
  • in dit gesprek kunnen de verwachtingen uitgebreid besproken worden om teleurstellingen te helpen voorkomen;
  • hierop aansluitend kan deelnemer reeds geholpen worden de eigen doelen te formuleren en concretiseren;
  • weerstanden tegen deelname aan de groep kunnen goed besproken worden;
  • mail uw argument ter aanvulling
  • het maatschappelijk werk zich kenmerkt door laagdrempeligheid. Twee intakes vooraf aan daadwerkelijke hulp is daarom ongewenst;
  • een collega maatschappelijk werker prima in staat is een gedegen verwijzing te doen;
  • mail uw argument ter aanvulling

CHECKLIST INTAKE

Naam..............................................                   Datum ...........................

 

 Onderwerp  Indrukken / opmerkingen
 Welkom en introductie
 0 voorstellen
 0 toelichting op inhoud en opbouw van dit gesprek
 0 uitleg vragenlijsten
 0
 
 Korte uitleg over de groep / cursus
 0 inhoud
 0 vorm
 0
 
 Informatie over kanditaat-deelnemer
 0 aanleiding en motivatie
 0 klachten (aard, ernst, duur)

 0
leefsituatie
 0 sociaal netwerk
 0 hulpverleningscontact
 0 medicatie
 0 lichamelijke gezondheid
 0 verwachtingen van de cursus
 0
 
 Specifieke informatie over de groep
 of cursus

 0 tijdsinvestering
 0 huiswerkopdrachten
 0 benodigde leesvaardigheid
 0 werken in groepsverband
 0 voor wie de cursus wel/niet bedoeld is (in- en exclusiecriteria)
 0
 

 Inclusiecriteria (indirect achterhalen)
 0 voldoende motivatie
 0 voldoende intellectuele capaciteiten
 0 voldoende luistervaardigheid / kunnen
   
functioneren in groep
 0 voldoende leesvaardigheid
 0 zelfstandig kunnen werken
 0 

 
 Exclusiecriteria (indirect achterhalen)
 0 gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid
 0 ernstige gehoorstoornissen of 
 0 ernstige slechtziendheid 
 0 crisissituatie
 0 overmatig alcohol- / middelengebruik
 0 ernstige depressie
 0 bipolaire stoornissen
 0 dreigende suïcidaliteit 
 0 psychotische kenmerken
 0 andere psychiatrische aandoening
 0 
 Vragenlijsten ingevuld?
 0 aanmeldingsgegevens
 0 4DKL, CES-D of andere
 0 doelenlijst
 0  
 

 Wel / geen deelname
 0 besluit bespreken
 0 als deelname: eerste bijeenkomst,
    betaling, materiaal enz. 
 0 als geen deelname: advies voor
   
ander traject
 0  

 

Deze checklist in Word kunt u per mail ontvangen, zodat u zelf u eigen aanvullingen en correcties kunt aanbrengen.