U bent hier

Typologie voor groepen in het maatschappelijk werk

Bij onderstaande groepstypen is uitgegaan van het ‘hoofd-hart-handprincipe’ als ordeningskader voor de diverse groepen. Dit staat in het model voor:

  1. hoofd = kennis
  2. hart   = emotie
  3. hand  = gereedschap  

Uitgaande van dit principe zijn drie typen groepen te onderscheiden:

1. cognitief georiënteerde groepen;

2. belevings- en ervaringsgeoriënteerde groepen;

3. gedrags- en vaardigheidsgeoriënteerde groepen.

 

  Hoofdaccent Voorbeelden van werkdoelen  Voorbeelden 
Cognitief

Cognitieversterking

Kennisvermeerdering

Inzichtverwerving  

De hoofdkenmerken van een syndroom benoemen.

De grote lijn van een procedure in eigen woorden weergeven.

Hiaten in kennis signaleren.

De essentie van een wettelijke regeling schetsen.

Informatieavonden

Thema-avonden

Gedrag en

vaardigheden

Opvoedingsvaardigheden

Sociale vaardigheden

Gedragsmatige benadering

De stappen van iets bespreken in de juiste volgorde demonstreren.

Positieve aandacht geven.

De gedragsmatige omgang, passend bij het syndroom, hanteren.

Sociale vaardigheidstraining

Assertiviteitstraining

Cursus Opvoeden Zo!

Cursus toepassing RET

Beleving en

ervaring 

Emoties uiten en delen

Ervaringen delen

Verwerking

Betekenis geven

Zijn beleving over het hebben van een verstandelijk gehandicapt kind uiten.

De betekenis van het loslaten onder woorden brengen.

Groepsgenoten deelgenoot maken van zijn gevoelens / ervaringen.

Groepen rondom acceptatie, verwerking enz.

Groepen rondom incestervaringen

Groepen voor ouders rondom woontoekomst

 

Bovenstaande indeling is overgenomen uit het artikel 'Groepsmaatschappelijk werk: plaatsbepaling, innovatie en implementatie – een methodisch proces'
van Wim Goossens.