U bent hier

Typologie

 

 
Doel
 
Hoofdaccent 
Probleemdefiniëring
Deelnemers
Relatie tot werker
Trainings
groepen
Leren van (ander) gedrag en/of vaardigheden
Persoonlijke groei / zelfactualisatie
Efficiëntere persoonlijkheidsintegratie
Hier en nu
Uitbreiding van mogelijkheden
Interpersoonlijke aspecten
Groepsprocessen
Werk- of leerdoelen
Verbeteren
'Normale'mensen
Regisseur van de groep
Trainer
Maatschappelijk werk groepen
Verbetering psychosociaal functioneren en/of sociaal maatschappelijk functioneren
Verbetering relatie tussen persoon en omgeving
Ondersteuning bij oplossen van problemen in relatie tot omgeving
Omstandigheden
Persoon in relatie tot omstandigheden
Problematiek in relatie tot omstandigheden
Persoon toerusten t.o.v. omstandigheden
In omstandigheden, positie, structuur
Persoon in relatie tot omgevingsfactoren
Relaties: interpersoonlijk of institutioneel
Hulpvragers
Cliënten
Klanten
Gelijkwaardige relatie
Zelfverantwoordelijkheid bij cliënt
Procesbegeleider
Therapie
groepen
Verandering van de persoonlijkheidsstructuur
Verwerking van (traumatische) ervaringen
Verandering zelfbeeld of ik-versterking
Daar en toen
Herstel, correctie, genezing
Achterliggende onbewuste aspecten (angsten, overdracht, projecties)
Verwerving van nieuwe inzichten in de persoonlijkheid
Vermindering van psychische conflicten en/of stoornissen
Verkenningstocht naar het eigen ik
Verwerking van ervaringen
Primair intrapsychisch
Primair intrapsychisch
Patiëntbeleving
Ervaren van hiaten in persoonlijk functioneren/ persoonlijkheidsstructuur
Behoefte aan verwerking
Therapeut-cliënt / patiënt relatie
Specifieke opleiding

 

Bovenstaande omschrijving van verschillen tussen trainingsgroepen, maatschappelijk werkgroepen en therapeutische groepen is overgenomen uit het artikel 'Groepsmaatschappelijk werk: plaatsbepaling, innovatie en implementatie – een methodisch proces' van Wim Goossens.