U bent hier

Indeling

Binnen het aanbod en de opzet van diverse groepen zijn vele variaties te onderscheiden.  Een indeling kan daarbij gemaakt worden in trainingsgroepen, maatschappelijk werkgroepen en therapeutische groepen. Op deze website richten we ons gemakshalve op de maatschappelijk werk-groepen, binnen het maatschappelijk werk ook wel groepswerk genoemd (niet te verwarren met het groepswerk binnen het inrichtingswerk / SPW en SPH).

Er zijn drie elementen te onderscheiden die, vaak gecombineerd, veel in groepswerk worden ingezet:

  • Lotgenotencontact:    erkenning, herkenning en ondersteuning.
  • Psycho-educatie:        informatie en voorlichting over relevante thema's.
  • Gedragsmodificatie:  deelnemers oefenen gedragsalternatieven met elkaar.

Waar psycho-educatie of gedragsmodificatie centraal staat, wordt groepswerk vaak training of cursus genoemd.
Waar lotgenotencontact het belangrijkste element is, wordt vaak gesproken over groepsbegeleiding of simpelweg 'groep'.
Genoemde drie elementen zijn te vergelijken met de drie typen groepen uit de typologie voor groepen in het maatschappelijk werk van Wim Goossens.
Hij spreekt over respectievelijk

  • Belevings- en ervaringsgeoriënteerde groepen,
  • Cognitief georiënteerde groepen en
  • Gedrags- en vaardigheisgeoriënteerde groepen