U bent hier

Carrousel van trainingsmodulen

Carrousel van trainingsdagen
De GMW-studiemiddag 'Inspirerende methoden'  is in 2007 en 2008 drie maal met groot succes aangeboden. Hetzelfde concept nogmaals aanbieden gaan we niet doen, ondanks de vraag die hiervoor aanwezig blijkt. Ook de goed bezochte trainingsdag voor (beginnende) groepsmaatschappelijk werkers gaan we slechts een maal op een centrale locatie herhalen. En wel op 15 april 2010 in Ijselstijn.
We willen een verdieping van de eerder aangeboden workshops gaan organiseren, maar dan niet eenmaal en centraal in het land maar vaker en gebruik makend van de diverse regionetwerken in samenwerking met hogescholen. We gaan hiervoor de mogelijkheid onderzoeken van een carrousel van trainingsdagen waarin o.a. de diverse methoden verder uitgediept en geoefend  kunnen gaan worden. 

Stand van zaken op 02.09.09
Stap 1:  Keuze maken uit de waslijst die we met het voorbereidende werkgroepje hebben opgesteld, zie bijlage
Stap 2:  Inhoud beschrijven
Stap 3:  Wie gaat de uitvoering doen

Ad stap 1
- Een basistraining GMW is iedereen het mee eens. Wim heeft hier een kant en klare module voor op de plank liggen, goed voor een programma van 6 dagdelen. Mogelijk dat anderen uit het onderwijs ook zoiets hebben.
- Voor het maken van de verdere keuze hebben we ons afgevraagd op grond waarvan kun je dan het beste kiezen? Daarvoor hebben we eens stilgestaan bij een ordening die je kunt aanbrengen:
1. Processen & Dynamiek
2. Groepswerker 
3. Methoden &Technieken
4. Thema’s
5. Domein & Doelgroep
In de bijlage vind je een verdere toelichting op deze ordening
Vervolgens hebben we gekozen voor de onderwerpen 1. en 2. om in de carrousel terug te laten komen.

De volgende vergadering gaan we de aan de slag met:
- de gewenste inhoud hiervoor bepalen en
- een planning maken voor de carrousel voor 2010. 

Han zal ondertussen namens de werkgroep een aanvraag indienen voor besteding van het grootste deel van het budget voor ontwikkelzaken voor het verzamelen, toegankelijk maken en beheren van materiaal voor train-de-trainer-trainingen gericht op groepsmaatschappelijk werk-thema's. Als voorwerk voor de verdere uitwerking van de caroussel in 2010 en om het overdraagbaar maken van de programma's voor trainingen rondom groepsmaatschappelijk werk te faciliteren. Je kunt hierbij denken aan
- onze eigen training (voor beginnend groepsmaatschappelijk werkers) die begin van dit jaar is uitgevoerd door een aantal van ons,
- trainingen die Wim 'op de plank heeft liggen', zoals een module voor startende GMW-ers, maar ook denk ik bv. aan die training over authenticiteit ,
- training die Loes heeft verzorgd,
- GMW-modules die de vakkrachten in ons midden binnen het onderwijs verzorgd hebben e.d.
Natuurlijk afhankelijk van welk materiaal genoemde personen ter beschikking willen stellen !

Daarnaast zal Han de NVMW mailen om tijdens het eerstvolgende voorzittersoverleg ons verzoek om samenwerking voor te leggen aan de voorzitters van de regionetwerken.

Zet hieronder al je ideëen, tips en aandachtspunten die je nu al te binnen schieten voor de verdere uitwerking van de carrousel !