U bent hier

GMW Regiogroepen

Begin 2016 is een oproep gedaan wie interesse heeft met GMW-collegae in de regio met een bepaalde regelmaat vakinhoudelijk uit te wisselen. Op grond van de vele positieve reacties hebben de GMW-werkgroepleden het initiatief genomen om de eerste bijeenkomst van deze GMW-regiogroepen te helpen organiseren.
Interesse hebben om deel te nemen aan een uitwisselingsgroep bij jou in de buurt? Dan ben je uiteraard van harte welkom!
Hieronder de regio's met hun contactpersoon en eventuele 'standplaats'

 

Flevoland - Lelystad
Han Baeten 06-12821893
HBaeten@versawelzijn.nl

Midden-Oost
Loes Jacobs 06-18538686
l.jacobs@veens-welzijn.nl

Noord-Holland – Heemskerk
Hansje Veen  088-8876900
hveen@socius-md.nl

Zuid
BPSW-werkgroep GMW 06-12821893
info@groepsmaatschappelijkwerk.nl

 

Reacties

afbeelding van Han Baeten

In de uitwisselingsgroep groepswerk Noordholland hadden wij het over collectief werken. Maar wat is collectief werken tegenwoordig. Het is één  van de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Collectief waar het kan.

Ik noem een aantal vormen:

  • Is collectief werken het verbinden van mensen in de wijk en hun ideeën en initiatieven faciliteren?
  • Is collectief werken het verbinden van mensen door een gezamenlijke activiteit aan te bieden. Zoals samen eten of een repair-café?
  • Is collectief werken mensen die een vraag hebben gezamenlijk in een groep zetten. Een vraaggerichte groep waarbij het accent meer ligt op elkaar helpen, versterken van eigen kracht en het versterken van netwerken?
  • Is het collectief werken een groep of cursus die je aanbied, afgestemd op beleid of de vraag van mensen, zoals een assertiviteit cursus of budgetcursus of rouwgroep?

In de uitwisselingsgroep is daar verwarring over.
Zelf denk ik dat al deze vormen collectief werken is. Ook denk ik dat het verbinden van mensen niet alleen op wijkniveau hoeft te gebeuren. Met de huidige communicatie middelen, WhatsApp, facebook ed.  weten mensen elkaar te bereiken. Daarmee leg je een beperking op die niet nodig is.
Ik ben heel benieuwd wat  volgens jullie collectief werken is?
Herkennen jullie de verwarring?
Zijn jullie het met mij eens of oneens?

Graag jullie reacties!
Hansje Veen
hveen@socius-md.nl

afbeelding van Hansje Veen

Het sociaal werk en met name het groepswerk staat soms onder druk. Wat heeft het eigenlijk te bieden. Het leek mij daarom goed wat succesverhalen uit te wisselen, goed om elkaar te stimuleren en voor de PR.

Hier 2 succesverhalen van mij. 

In de Krachtcentrale, een vraag gerichte vorm van groepswerk, waren mijn deelnemers vooral vrouwen na een scheiding. Na de cursus  zijn drie van de vrouwen samen inclusief  hun kinderen  op vakantie gegaan. Zij wonen in drie verschillende gemeentes en dus niet in dezelfde wijk. Laatst kwam ik een van hun tegen. Ze vertelde dat ze nog steeds contact hebben.

 

In een assertiviteit cursus 12 deelnemers verschillend niveau, zat een jonge vrouw, Marjan, die verstandelijk beperkt is. Dit was aan haar lichaamstaal ook duidelijk te zien.

Van het begin af aan was het een hechte groep waarin zij opgenomen werd. Na de 3e bijeenkomst vertelde zij dat ze bij een supermarkt had gesolliciteerd. De persoon met wie zij het sollicitatiegesprek had zei tegen haar: Je denkt toch niet dat ik een clown zoals jou aan ga nemen. Ze vertelde dit op een verlegen toon. De hele groep werd boos voor haar. Je moet een klacht indienen, was het advies. Zal ik met je meegaan, heb je hulp nodig?

De keren daarop kwam het onderwerp terug. Bij de 6e bijeenkomst vertelde Marjan met trots dat zij een klacht had ingediend en dat zij nu een baan had. Ze gingen het met haar proberen.

Het is inmiddels een jaar later. De groep heeft nog steeds een gezamenlijke appgroep en wanneer Marjan een probleem heeft kan zij altijd hulp aan hun vragen.

Ik hoor heel graag jullie succesverhalen.

Hansje Veen

hveen@socius-md.nl