U bent hier

Collectief aanbod?

Collectief werken, wat is dat?
In de uitwisselingsgroep groepswerk Noordholland hadden wij het over collectief werken. Maar wat is collectief werken tegenwoordig? Het is één  van de bakens Welzijn Nieuwe Stijl. Collectief waar het kan.

Ik noem een aantal vormen:

  • Is collectief werken het verbinden van mensen in de wijk en hun ideeën en initiatieven faciliteren?
  • Is collectief werken het verbinden van mensen door een gezamenlijke activiteit aan te bieden. Zoals samen eten of een repair-café?
  • Is collectief werken mensen die een vraag hebben gezamenlijk in een groep zetten. Een vraaggerichte groep waarbij het accent meer ligt op elkaar helpen, versterken van eigen kracht en het versterken van netwerken?
  • Is het collectief werken een groep of cursus die je aanbied, afgestemd op beleid of de vraag van mensen, zoals een assertiviteit cursus of budgetcursus of rouwgroep?

In de uitwisselingsgroep was daar verwarring over. Zelf denk ik dat al deze vormen collectief werken is. Ook denk ik dat het verbinden van mensen niet alleen op wijkniveau hoeft te gebeuren. Met de huidige communicatie middelen als WhatsApp, facebook ed.  weten mensen elkaar te bereiken. Daarmee leg je een beperking op die niet nodig is.

Ik ben heel benieuwd wat volgens jou collectief werken is.
Herken je de verwarring? Ben je het met mij eens of oneens?

Graag je reactie!

Hansje Veen
hveen@socius-md.nl