U bent hier

Inspirerende methoden

De veelzijdigheid van het groepsmaatschappelijk werk

De veelzijdigheid van het werken met groepen is ook terug te vinden in het gebruik van verschillende methoden. De werkgroep had bij de voorbereidingen voor de eerste studiemiddag ingeschat dat 30 geïnteresseerde collegae toch wel haalbaar moest zijn. De animo bleek duidelijk veel groter: meer dan 100 belangstellenden hadden zich al voor de eerste studiemiddag aangemeld. Daarmee werd duidelijk dat dit aanbod in een behoefte voorziet. Helaas was het programma niet geschikt om meer dan 50 mensen tot deze studiemiddag toe te laten. Op grond hiervan is dan ook direct besloten een vergelijkbare studiemiddag nogmaals aan te gaan bieden, en wel op 23 januari 2008. Ook die keer hebben we diverse collegae moeten teleurstellen. Reden om een vergelijkbare studiemiddag nog éénmaal aan te bieden en wel op 5 november jl. En zelfs deze laatste keer hebben we een aantal aanmeldingen moeten teleurstellen.

Hieronder de beschrijvingen van de workshops / de vier methoden die op genoemde studiemiddagen aan bod zijn gekomen. Met verwijzing naar verdere informatie en verdiepingsmogelijkheden van betreffende methode.

Maatschappelijk groepswerk
Het groepsmaatschappelijk werk kan vanuit haar kernwaarden de maatschappelijke kant van het maatschappelijk werk een nieuwe impuls geven. Collectiviseren van hulpvragen en belangen én empowerment zijn daarbij enkele centrale begrippen. Vanuit haar traditionele rol om op het snijpunt van individu en samenleving te opereren, is het de opdracht van het maatschappelijk werk om zichtbaar te maken hoe macroproblematiek wordt weerspiegeld in individuele problematiek. Tijdens de workshop wordt dit aan de hand van praktijkvoorbeelden geïllustreerd.
Door Wim Goossens, auteur vooral actief op het gebied van groepsmaatschappelijk werk, trainer en docent.

Themagecentreerde Interactie
Levendig leren en werken met groepen;een kennismaking met TGI, door Loes Jacobs, groepswerkcoördinator.
Belangrijke thema’s in de TGI zijn: als begeleider zo transparant mogelijk zijn en zelfsturing en eigen leiderschap bevorderen in groepen.
Het meest kenmerkend in de TGI is dat je als begeleider leert dynamisch te balanceren tussen alle mogelijke tegenstellingen. Aan de basis hiervan ligt het volgende: iedere situatie waarin mensen iets met elkaar te doen hebben, wordt bepaald door vier factoren:
Elk individu in de groep ‘De Ikken’, het gezamenlijke ‘Wij’ in de groep, het ‘Thema’ waarvoor iedereen bij elkaar is en wat bindt en de context waarin alles plaats vindt, genoemd ‘De Globe’. Volgens de TGI visie is leren en werken in en met groepen optimaal wanneer al deze factoren aan bod komen. Het gaat dus om het balanceren tussen deze vier factoren. Hoe gaat dat in de praktijk! Een eerste indruk. 

Werken met dramatechnieken in groepswerk: een proeverij van werkvormen
door drs. Judith Budde, directeur van conferentie- en opleidingscentrum Het Balkon in Vasse, trainer en coach en medeauteur van het boek Drama in bedrijf.
Tijdens deze workshop kunt u ervaren hoe dramatechnieken te gebruiken zijn in groepswerk, trainingen en bij supervisie. Verschillende dramavormen passeren de revue: dramatechnieken voor kennismaking; voor het werken met keuzedilemma's en voor het verlevendigen van modellen, zoals bijvoorbeeld het Kernkwadrant. Ook een korte demonstratie Gedragsdrama en Voicedrama komen aan bod. Het wordt een interactieve workshop.

Psychodrama
door Bep Lovink, maatschappelijk werker
Psychodrama is een actief groepsproces waarin door een directe, intensieve aanpak processen op gang worden gebracht. Door middel van het spelen van drama's worden problemen uitgewerkt. Alle deelnemers van de groep zijn tijdens het uitspelen van de drama's intensief betrokken bij zichzelf, als hoofdpersoon of als tegenspeler. In beide gevallen komt de cursist zichzelf tegen, beleeft hij/ zij zichzelf en wordt verrast door wat er zich in hem/haar afspeelt. Als deelnemer levert u zelf de thema's en concrete spelsituaties, waarmee belemmeringen en blokkades aan bod komen, als inspiratie voor het werken in groepen.